Registrační list sportovního oddílu je seskupení registrovaných sportovců v hasičském sportu (požární sport a klasické disciplíny CTIF), kteří jsou zapsáni v centrální evidenci.

Registrační list tedy vyplní každý sbor, který má v centrální evidenci min. 1 sportovce.

 

SMĚRNÍCE SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ SH ČMS

REGISTRAČNÍ LIST SPORTOVNÍHO ODDÍLU SDH