První říjnový čtvrtek 3. 10. 2019 bude ve znamení Otevřeného akademického mistrovství ČR v TFA v areálu kolejí VŠB-TU Ostrava. Mistrovství je určeno studentům středních a vysokých škol prezenčního i kombinovaného studia z České republiky a ze zahraničí. Závodníci musí být starší 18 let.

Pořadateli mistrovství jsou Studentský klub požárního sportu, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a její Fakulta bezpečnostního inženýrství za podpory České asociace akademických technických sportů, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a města Ostrava.

Přihlašování probíhá do 29. 9. 2019 na https://www.fbi.vsb.cz/cs/o-fakulte/pozarni-sport/.

Bližší informace naleznete na https://www.fbi.vsb.cz/cs/o-fakulte/pozarni-sport/ a https://www.facebook.com/AkademickeMistrovstviVTfa/.

Autor příspěvku: Studentský klub požárního sportu

PROPOZICE