Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádalo ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje, KSH Moravskoslezského kraje a pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. a starostky města Štramberk Ing. Andrey Hlávkové v sobotu 1. října 2022 na náměstí ve Štramberku V. mistrovství ČR dobrovolných hasičů v disciplínách TFA. Závod byl určen pro dobrovolné hasiče SH ČMS, kteří soutěžili ve dvou věkových kategoriích mužů, v jedné žen a v mužských družstvech krajů. Všechny kraje ČR mohly na mistrovství ČR nominovat sedm závodníků, z toho dvě ženy.

Soutěž v disciplínách TFA (z anglického „Toughest Firefighter Alive“, tj. „Nejtvrdší hasič přežije“) spočívá v individuálním plnění čtyř disciplín - běh s požárními hadicemi, hammer box, žebříky a výběh po 369 schodech na ochoz hradu Štramberská Trúba. Při slavnostním nástupu přivítali soutěžící a pronesli zdravice náměstek SH ČMS Bc. Richard  Dudek, starostka města Štramberk Ing. Andrea Hlávková, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje plk. Ing. Radim Kuchař, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Kania a starosta Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje Stanislav Kotrc. V 9:30 hodin došlo ke startu prvního soutěžícího. V šestiminutových intervalech nejprve ve dvou drahách závodilo 63 mužů, po nich nastoupilo k plnění disciplín 24 žen. Před závěrečným slavnostním nástupem diváci zhlédli ukázky zásahů hasičské přípravky SDH Bobrovníky

Ceny při závěrečném slavnostním nástupu předávali náměstek starostky SH ČMS Bc. Richard Dudek, starosta Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje Stanislav Kotrc, ředitel ÚO Nový Jičín HZS MSK plk. Ing. Petr Adamus a starostka města Štramberk Ing. Andrea Hlávková. Poděkování za zdárný průběh akce patří všem organizátorům, rozhodčím, dobrovolníkům v technické četě a pořadatelské službě i všem podporovatelům - Moravskoslezský kraj, Město Štramberk, Město Kopřivnice, Město Bílovec, Město Frenštát pod Radhoštěm, Město Nový Jičín, Město Odry, Hasičská vzájemná pojišťovna a.s., Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Hasičovo, LUING PYREX, spol. s r.o., DEVA F-M s.r.o., Dräger Safety s.r.o., MATEICIUC a.s. a GASTROWITCHER s.r.o.


Popis závodu:

Úsek č. 1 - Běh s požárními hadicemi:

Závodník rozvine dvě hadicová vedení (ženy 1) s proudnicemi na určenou vzdálenost. Každé vedení je tvořeno třemi hadicemi B, ty jsou předem připraveny a složeny do harmonik a spojeny ve vymezeném prostoru startu. Po rozvinutí hadic následuje smotání jejich dvou kusů a vložení do boxu.

Úsek č. 2 - Hammer box:

Závodník provede 80 úderů (ženy 40) palicí v hammer boxu, poté pronese v obou směrech tunelem 20 kg závaží  (ženy 10 kg). Následně závodník uchopí figurínu, kterou přemístí na vzdálenost 60m (ženy 20m). Poslední činností na tomto úseku je překonání 3m vysoké bariéry.

Úsek č. 3 – Žebříky:

Soutěžící po startu přenese barely na určené body a 4 ks žebříků (spojených po dvou) ke konstrukci lešení (ženy bez žebříků), o které je opře. Následně závodník vystoupá po žebříku na horní plošinu lešení, pomocí lana vytáhne a odloží břemeno hmotnosti 25kg (ženy
15kg) na plošinu lešení a sestoupí na zem. Poté se přesune k monitoru, na který napojí proudnici B.


Úsek č. 4 – Běh po schodech:

V posledním úseku závodníci  výstupem po schodech od náměstí až na ochoz hradu Trúba překonali po trati 369 schodů.


VÝSLEDKY:

DRUŽSTVA KRAJŮ

MUŽI DO 34 LET

MUŽI NAD 35 LET

ŽENY

FOTOGALERIE