Ve čtvrtek 21. března 2019 Výkonný výbor  SH ČMS schválil Metodický pokyn starosty SH ČMS k poskytování příspěvků jednotlivcům a družstvům na reprezentaci SH ČMS.  Metodický pokyn upravuje postup a podmínky pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska:

a) pro jednotlivce plnící disciplíny TFA (Tougherst Firefighter Alive)

b) pro družstva v disciplínách VOZHV (Vyprošťování osob z havarovaných vozidel)  

METODICKÝ POKYN

Příloha - ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK