Ve dnech 1.12 - 3.12. 2017 v ÚHŠ Bílé Poličany a ve dnech 8.12. - 10.12. 2017 v Centru hasičského hnutí Přibyslav uspořádala Ústřední odborná rada represe SH ČMS kurzy pro rozhodčí TFA. Obou kurzů se zůčastnilo 41 uchazečů o tuto kvalifikaci. Všichni úspěšně absolvoli a mohou se ucházet o post rozhdčích na  plánovaných  postupových soutěžích a Mistrovství ČR v disciplínách TFA pro dobrovolné hasiče. Předsedou zkušební komise byl u obou kurzů zkušený lektor Ing. Lukáš Drozdík, kterému asistovali Viliam Klein, Ing. Libor Dušek, Ing. Jiří Šeps a Stanislav Bárta. Všem pánům je třeba velice poděkovat za dobře odvedené přednášky a praktické ukázky.

J. Aulický