Ve dnech 24 a 25. dubna proběhlo v polském městě Łagów jednání pověřené části komise sportu CTIF za účasti německé strany (Hartmut a Beny Bastisch), polské strany (Piotr Kalinowski, Szymon Ławecki). Za Českou republiku byl Českým národním výborem CTIF delegován člen komise Tomáš Lefner a jako tlumočník Tomáš Čihánek z HZS Moravskoslezského kraje, který se nakonec nemohl zúčastnit z důvodu neuvolnění z výkonu služby, a tak se do jednání zapojil prostřednictvím videokonference.

Na programu jednání byly úpravy pravidel požárního sportu CTIF. Na základě konstruktivního přístupu všech zúčastněných se podařilo najít kompromisy ve všech sporných bodech a pravidla CTIF se tak téměř shodují s mezinárodními pravidly ISFFR (Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů) a tedy pravidly požárního sportu v ČR.

Podstatné změny:

  • V rámci mezinárodních soutěží CTIF nebudou již dělené kategorie (profesionální hasiči x dobrovolní hasiči). Budou tedy jen dvě kategorie a to muži a ženy.
  • Ve štafetě se připouští na IV. úseku oblečení podle zvyklostí daného státu. Povinná je jen kukla, přilba se štítem a rukavice.
  • Hadice C pro požární útok budou mít délku 20m.
  • Rozměry dráhy na požární útok budou totožné s rozměry v mezinárodních pravidlech ISFFR.
  • Čára nástřiku je nedotknutelná po celou dobu útoku.
  • Nebude se kontrolovat dotek koncovky proudnice se zemí při nástřiku do terče.
  • Požární stříkačka se může v době přípravy na základně zkušebně startovat.
  • Start ve všech disciplínách bude atletický, tj. není tedy možnost ulití startu.

Poděkování za úspěšné jednání patří zejména hostící polské straně za možnost uskutečnit zasedání ve svém školicím středisku.

Tomáš Lefner