web Litovel HS 2019

Z jednání ÚORHS konaného dne 30. 3. 2017 v Praze

Jednání zahájil J.Henc

Účast : dle presenční listiny

Přestupy v postupových soutěžích pro rok 2017

M.Kolka informoval radu, že přestupy budou podle plánu zveřejněny na webu 10.4. a do 25.4. se budou přijímat opravy nebo doplnění přestupů

OZ MČR PS 2017

M. Němečková podala informace o průběhu příprav MČR, o průběhu jednání organizačního štábu.

M.Hartmanová informovala radu, že je potvrzena objednávka na ubytování pro všechny závodníky i organizátory SH ČMS.

Dále informovala o součinnosti MSH Praha na organizaci MČR (50 členů TČ, 10 – 15 tranzitů,…).

Rada provedla losování startovního pořadí pro MČR v PS 2017.

Bylo vylosováno následující pořadí soutěžních družstev:

 

MUŽI                                                                                                      ŽENY

1) kraj Praha                                                                                          1) kraj Liberecký

2) kraj Jihočeský                                                                                    2) kraj Jihočeský

3) kraj Karlovarský                                                                                3) kraj Středočeský 2

4) kraj Liberecký                                                                                    4) kraj Olomoucký

5) kraj Středočeský 1                                                                            5) Moravská hasičská jednota

6) Moravská hasičská jednota                                                            6) Česká hasičská jednota

7) kraj Pardubický                                                                                 7) kraj Pardubický

8) kraj Olomoucký                                                                                 8) kraj Zlínský

9) kraj Královéhradecký                                                                       9) kraj Vysočina

10) kraj Moravskoslezský                                                                    10) kraj Královéhradecký

11) Česká hasičská jednota                                                                 11) kraj Jihomoravský

12) kraj Plzeňský                                                                                   12) kraj Plzeňský

13) kraj Středočeský 2                                                                          13) kraj Praha

14) kraj Zlínský                                                                                      14) kraj Ústecký

15) kraj Jihomoravský                                                                          15) kraj Středočeský 1

16) kraj Ústecký                                                                                     16) kraj Moravskoslezský

17) kraj Vysočina                                                                                   17) kraj Karlovarský

Kurz trenérů PS

M.Kolka a M.Němečková informovaly radu, že v termínu 11. – 12.3. proběhla obecná část prvního kurzu trenérů požárního sportu, které se zúčastnilo 52 účastníků. Praktická část je naplánována na podzim.

Zpravodaj PS

M.Němečková  předala radě nejnovější vydání Zpravodaje požárního sportu, který vydává SH ČMS ve spolupráci se SSS.

Statut rozhodčích CTIF

M.Němečková připomněla  radě, že je nutné se vrátit k dvěma návrhům Statutu rozhodčích pro klasické disciplíny CTIF, které zpracoval Jan Dumbrovský.

Rada vybrala jeden z návrhů a uložila M. Kolkovi zpracovat vznesené připomínky tak, aby statut mohl být na dalším jednání rady schválen a poté předložen ke schválení VV SH ČMS. Rada vyslovila poděkování za spolupráci J. Dumbrovskému.

Strategie rozvoje hasičského sportu

Z.Zuber představil část Vyprošťování.

Pravidla PS

T.Lefner seznámil radu, s novým návrhem pravidel požárního sportu prochází, který zapracovala pracovní skupina z Komise požárního sportu GŘ HZS, ve které má SH ČMS své zástupce. Zejména uvedl,  že se pravidla výrazně přiblíží mezinárodním pravidlům PS

Pravidla ČP

P.Šváb předložil návrh OZ ČP 2017. rada návrh projednala, zapracovala připomínky a uložila M. Kolkovi zveřejnění dokumentu.

Zapsal Michal Kolka