web Litovel HS 2019

KE STAŽENÍ

Z jednání ÚORHS konaného dne 13. 11. 2018 v Praze

Účast : dle presenční listiny

Jednání zahájil J. Henc, přivítal členy a přednesl radě body dnešního jednání.

 

Směrnice sportovních klubů a subjektů SH ČMS

M. Hartmanová seznámila radu s novou směrnicí k připomínkám a dopracování.

 

Směrnice hasičských soutěží

T. Lefner informoval radu, že je nemožné udělat jednu směrnici, která by obsahovala celý hasičský sport (požární sport, CTIF, TFA a vyprošťování)

Rada rozhodla, že je potřeba udělat pro každou část hasičského sportu samostatnou směrnici.

 

Přestupy pro postupové soutěže

Rada rozhodla, že se trochu upraví přestupový formulář, ale i tak bude brát v příštím roce i starý formulář.

 

Různé

Členové rady se shodli, že je potřeba přitvrdit na kritériích pro postupující družstva CTIF na Hasičskou Olympiádu.

 

Galaodpoledne Hasičského sportu

M. Kolka připomněl členům rady, že 19. ledna je v divadle U Hasičů Gala odpoledne hasičského sportu.

 

Kvalifikační závody jednotlivců na MČR

J. Čech poukázal, že je potřeba doplnit do dokumentu o kvalifikačních závodech jednotlivců informaci, že i když se počítají výsledky ze tří závodů, tak stačí když závodní odzávodí 2 závody a za třetí se mu napíše nula.

 

 Příští jednání rady ÚORHS bude 18. 1. 2018

Zapsal Michal Kolka