web Litovel HS 2019

KE STAŽENÍ

Z jednání ÚORHS konaného dne 18. 1. 2019 v Praze

Účast : dle presenční listiny

Jednání zahájil J. Henc a přivítal členy na prvním jednání v roce 2019.

 

Litovel liga CTIF

M. Kolka předložil radě OZ Ligy CTIF pro rok 2019 a informoval radu, že ještě bude kontaktovat pořadatele, jestli i v letošním roce souhlasí se zařazením do ligy.

 

Mistrovství České republiky v PS 2019

Rada pověřila M. Kolku, aby vytvořil výzvu pro rozhodčí instruktory na MČR v PS, která se letos bude konat  30. 8. – 1. 9. v Ústí nad Labem. 

T. Lefner navrhl, aby formulář ve výzvě pro rozhodčí obsahoval kolonku pro soutěže, na kterých rozhodčí byly.

Rada s tímto návrhem souhlasila.

Rada rozhodla, že na Mistrovství v Ústí nad Labem již bude ve štafetě 4 x 100 m v kategorii žen na prvním úseku překážka domeček.

 

Směrnice hasičských soutěží

T. Lefner informoval radu, že směrnice ještě není dokončena.

Rada se rozhodla udělat pro rok 2019 aktualizované vzorové propozice.

 

Kvalifikační závody jednotlivců na MČR

P. Šváb informoval radu o termínech závodů v běhu na 100 m s překážkami, které budou patřit do kvalifikačních závodů.

T. Lefner společně s L. Novákem doplnily závody ve výstupu na cvičnou věž.

 

Postupové soutěže

Rada pověřila M. Kolku, aby kontaktoval kraje kvůli možnosti zapůjčení jednotných mašin na krajská kola.

 

Příští jednání rady ÚORHS bude 19. 3. 2019

Zapsal Michal Kolka