web Litovel HS 2019

KE STAŽENÍ

Z jednání ÚORHS konaného dne 19. 3. 2019 v Praze

Účast : dle presenční listiny

Jednání zahájil J. Henc, přivítal členy rady, starostu SH ČMS Jana Slámečku a tiskovou mluvčí SH ČMS Jarku Čečrdlovou.

J. Slámečka pozdravil členy rady, informoval radu o spolupráci s firmou Blažek, která bude schopna od září tohoto roku vyrábět a prodávat hasičské uniformy, pilotním obchodem bude ten v Olomouci.

J. Čečrdlová předala radě informace o spolupráci s HS Media a o možnosti spolupráce i na menších akcích.

Přestupy 2019

Členové rady se se shodli, že pokud VV schválí vzorové propozice, kde se píše o změně v přestupech, tak prodloužíme dobu na podání přestupu do 10. 4. 2019.

Rozhodčí Instruktoři

P. Marschal informoval radu, že 16. 3. proběhl v Přibyslavi obnovovací kurz pro rozhodčí instruktory a zúčastnilo se ho 24 rozhodčích. Dále informoval, že kurz pro získání kvalifikace rozhodčí instruktor proběhne na podzim.

Rozhodčí MČR

M. Kolka předložil radě seznam rozhodčích, kteří reagovali na výzvu a mají zájem být rozhodčími na Mistrovství České republiky v požárním sportu 2019, které se koná v Ústí nad Labem. Rada společnými silami provedla výběr z přihlášených rozhodčích a pověřila M. Kolku, aby zjistil, kdo bude jako rozhodčí na MČR za Českou hasičskou jednotu a Moravskou hasičskou jednotu.

Kurz trenérů požárního sportu

M. Kolka informoval členy rady o tom, že v sobotu 16. 3. proběhla v Ostravě v atletické hale 2. část trenérského kurzu a zúčastnilo se ho 49 účastníků, takže máme 49 nových trenérů požárního sportu.

Seminář rozhodčích PS

T. Lefner informoval radu, že seminář bude z většiny tvořen dotazy a nejasností přihlášených rozhodčích.

M. Kolka doplnil, že se na seminář přihlásilo 61 rozhodčích.

 

Rada provedla losování startovního pořadí pro MČR v PS 2019.

Startovní pořadí MČR v PS 2018

MUŽI                                                 ŽENY

1) Pardubický kraj                              1) Ústecký kraj

2) Liberecký kraj                                2) Královéhradecký kraj

3) Moravská hasičská jednota          3) Jihočeský kraj

4) Hlavní město Praha                      4) Zlínský kraj

5) Jihočeský kraj                               5) Jihomoravský kraj

6) Moravskoslezský kraj                   6) Hlavní město Praha   

7) Olomoucký kraj                            7) Středočeský kraj 1

8) Středočeský kraj 2                       8) Česká hasičská jednota

9) Zlínský kraj                                  9) Kraj Vysočina

10) Česká hasičská jednota            10) Pardubický kraj

11) Karlovarský kraj                         11) Karlovarský kraj

12) Středočeský kraj 1                    12) Olomoucký kraj           

13) Kraj Vysočina                           13) Středočeský kraj 2

14) Plzeňský kraj                            14) Liberecký kraj

15) Královéhradecký kraj               15) Moravskoslezský kraj

16) Jihomoravský kraj                    16) Moravská hasičská jednota

17) Ústecký kraj                             17) Plzeňský kraj      

 

Příští jednání rady ÚORHS bude 16. 5. 2019

Zapsal Michal Kolka