web Litovel HS 2019

KE STAŽENÍ

Z jednání ÚORHS konaného dne 16. 5. 2019 v Praze

Účast : dle presenční listiny

Květnové jednání zahájil J. Henc a přivítal přítomné členy rady.

MČR v PS 2019

J. Henc informoval radu, že už od loňského roku probíhá každý měsíc v Ústí nad Labem jednání k MČR v PS 2019. Ubytování bude pro rozhodčí v hotelu Bohemia, pro hosty v hotelu Clarion a soutěžící budou ubytováni na kolejích.

M. Kolka doplnil informaci, že letos bude závod ve výstupu na cvičnou věž přímo na stadionu.

Rozhodčí na MČR v PS 2019

Členové rady provedli společně poslední úpravy v seznamu rozhodčích.

Rada pověřila M. Kolku, aby rozhodčí informoval a seznam umístil na web www.dh.cz

Seminář rozhodčích

P. Marschal informoval radu o proběhlém semináři rozhodčích požárního sportu a zúčastnilo se ho 60 rozhodčích.

T. Lefner oznámil, že by bylo dobré dělat seminář pro rozhodčí každý rok.

Rozhodčí instruktoři požárního sportu

P. Marschal oznámil členům rady, že v tomto roce už nebude další obnovovací kurz pro rozhodčí instruktory, ale že bude kurz pro nové rozhodčí instruktory. Kurz pro obnovení kvalifikace rozhodčí instruktor požárního sportu bude na jaře 2020.

Zahraniční výjezdy

M. Kolka dal na vědomí členům rady, že družstvo juniorů letos nepojede do Německa, jak bylo původně v plánu, ale pojedou na Ukrajinu.

T. Lefner doplnil, že družstvo juniorů pojede do města Lustk, které je poblíž polských hranic.

MČR CTIF 2019

M. Hartmanová informovala radu, že jednání ohledně MČR CTIF 2019 proběhne 28. 5. na hasičské stanici ve Dvoře Králové nad Labem.

Rada pověřila M. Hartmanovou, P. Marschala a M. Kolku aby se jednání zúčastnily.

 

Příští jednání rady ÚORHS bude 24. 9. 2019

Zapsal Michal Kolka