web Litovel HS 2019

Účast : dle presenční listiny

  1. M. Kolka zahájil jednání a omluvil J. Hence, který je na pracovním jednání s HVP a přivítal členy rady na listopadovém jednání ÚORHS.

Galaodpoledne hasičského sportu

  1. M. Kolka informoval členy rady, že Galaodpoledne proběhne 25. 1. 2020 ve Svitavách a požádal členy rady o pomoc při organizaci na místě.

 4 – 5 členů rady přislíbilo pomoc na Galaodpoledni.

MČR PS 2020

Členové rady odsouhlasili Tomáše Lefnera jako hlavního rozhodčího na MČR PS 2020

  1. T. Lefner oznámil radě, že podle prvnotních jednání o MČR PS 2020 bude zrušen večírek pro sportovce, aby se předešlo agresivnímu chování některých jedinců.

Jelikož je termín MČR o týden dříve než obvykle 21. – 23. 3. 2020, je nutné aby všechna krajská kola byla ukončená koncem července. M. Kolka má za úkol informovat kraje.

MS 2020

  1. T. Lefner informoval radu, že u jedné z ruských závodnic byl prokázán doping, takže její umístění se nepočítá, čímž postupuje česká závodnice Dana Butulová na 2. místo, stříbrná medaile jí bude předána na MS 2020 v Kazachstánu.

Rozhodčí z ČR pro MS 2020 - Karaganda:
Lefner Tomáš - rozhodčí disciplíny běh na 100m s překážkami a člen sportovně technické komise, Marschal Pavel - zástupce rozhodčího disciplíny na požární útok, Zdeněk Nytra - předseda antidopingové komise,
Roman Mácha - hlavní startér.

Dále T. Lefner informoval, že na MS 2020 se ještě poběží na jednotný stroj FOX III.

Trenérský kurz

  1. M. Kolka informoval členy rady o trenérském kurzu, který se bude konat v únoru ve Sportovním centru Nymburk.

Kurz rozhodčích instruktorů

  1. P. Marschal informoval členy rady, že na začátku roku jsou v plánu dva kurzy na obnovu kvalifikace rozhodčí instruktor a jeden kurz pro získání kvalifikace rozhodčí instruktor.

Litovel liga CTIF 2020

  1. P. Marschal a M. Hartmanová daly dohromady termíny Litovel ligy CTIF

Hradec Králové (hala)   1. 3. 2020

Vlčnov                         18. 4. 2020

Praha                           3. 5. 2020

Velké Meziříčí              12. 9. 2020

Příští jednání rady ÚORHS bude 14. 1. 2019

Zapsal Michal Kolka