web Litovel HS 2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ - KE STAŽENÍ

Účast : dle presenční listiny

  1. J. Henc přivítal členy na lednové radě a popřál jim vše dobré v novém roce.

Kvalifikační podmínky CTIF 2021 Cejle

  1. M. Hartmanová předložila členům rady návrh kvalifikačních podmínek na CTIF 2021 Cejle.

Členové rady společně podmínky upravili, takže se družstva budou kvalifikovat podle součtu bodů.

Seminář rozhodčích CTIF

  1. M. Hartmanová a M. Kolka informovali radu o připravovaném semináři CTIF, který se bude konat 8. 2. 2020 v Praze. Jako školitelé přislíbili účast 3 mezinárodní rozhodčí ze Slovinska.

MČR v PS 2020 Ostrava

Již probíhají jednání s HZS Moravskoslezského kraje ohledně MČR. Generální ředitelství by letos chtělo vydat rozkaz ohledně MČR v PS 2020 už koncem dubna.

Rada dala za úkol M. Kolkovi, aby vytvořil přihlašovací formulář pro rozhodčí na MČR v PS, poslal to na KSH, OSH i všem rozhodčím na které má kontakty a vyvěsil přihlašovací formulář na web www.dh.cz

Kvalifikační podmínky pro jednotlivce na MČR v PS 2020

  1. T. Lefner společně s P. Švábem sdělili radě termíny kvalifikačních závodů pro rok 2020.

Jablonecká hala 2020

Jablonecká hala dorostu bude 28.3.2020 a Jablonecká hala dospělých bude 29.3.2020

Kurz rozhodčích instruktorů PS

  1. P. Marschal informoval členy rady, že se přihlásilo 14 zájemců pro získání kvalifikace RI a 22 členů na obnovení kvalifikace RI.

Příští jednání rady ÚORHS bude 10. 3. 2020

Zapsal Michal Kolka