web Litovel HS 2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ - KE STAŽENÍ

Účast : dle presenční listiny

  1. J. Henc přivítal členy rady na březnovém jednání.

MČR PS 2020

  1. T. Lefner informoval členy rady, že na MČR v Ostravě bude zrušen společenský večer pro závodníky

Členové rady provedli losování startovního pořadí na MČR

MUŽI                                                                          ŽENY

1) kraj Vysočina                                                                     1) kraj Praha

2) Moravská hasičská jednota                                               2) kraj Pardubický

3) kraj Karlovarský                                                                 3) kraj Vysočina

4) kraj Praha                                                                          4) kraj Jihočeský

5) kraj Liberecký                                                                    5) kraj Moravskoslezský

6) kraj Královéhradecký                                                        6) Česká hasičská jednota     

7) kraj Zlínský                                                                         7) kraj Olomoucký

8) kraj Pardubický                                                                 8) kraj Plzeňský

9) kraj Moravskoslezský                                                        9) Moravská hasičská jednota

10) kraj Středočeský 2                                                           10) kraj Ústecký

11) Česká hasičská jednota                                                   11) kraj Středočeský 2

12) kraj Plzeňský                                                                     12) kraj Jihomoravský

13) kraj Jihomoravský                                                            13) kraj Karlovarský

14) kraj Středočeský 1                                                           14) kraj Zlínský

15) kraj Olomoucký                                                               15) kraj Královéhradecký

16) kraj Ústecký                                                                      16) kraj Středočeský 1

17) kraj Jihočeský                                                                 17) kraj Liberecký

                                                                                                                  

Přestupy 2020

  1. M. Kolka informoval, že přestupy chodí a jdou podle plánu, při této příležitosti odevzdal T. Lefner několik přestupů M. Kolkovi.

 

Kurzy rozhodčích instruktorů 2020

  1. P. Marschal předložil členům rady počty rozhodčích instruktorů, kteří letos absolvovali kurzy

Nové kvalifikace           12 účastníků

Prodlužovací kurz         25 účastníků

Trenérský kurz

  1. M. Němečková informovala radu o proběhlém trenérském kurzu, který v únoru absolvovala.

Teoretické části trenérského kurzu se zúčastnilo celkem 50 trenérů z celé republiky.

MČR CTIF 2020

  1. M. Kolka předložil členům rady dotaz od jednoho družstva ohledně tréninků na MČR CTIF, přesněji jestli by nebylo možné udělat tréninky na stejný materiál, se kterým se pak poběží.

Členové rady se shodli, že se bude soutěžit na materiál, který byl na tréninku, včetně stejných rozhodčích.

Příští jednání rady ÚORHS bude 28. 5. 2020

Zapsal Michal Kolka