KE STAŽENÍ

Účast : dle presenční listiny

  1. J. Henc přivítal členy ÚORHS na jednání.

Hodnocení Českého poháru 2020

  1. J. Čech připomněl členům rady problematiku zahraničních závodníků v Českém poháru, přesněji v celkovém hodnocení celého Českého poháru.

Členové rady se shodli, že jelikož jde o Český pohár, tak v celkovém hodnocení nebudou započítaní zahraniční soutěžící. V jednotlivých závodech se mohou umístit, ale nikoli v celkovém hodnocení Českého poháru.

Sjednotit bodování u  všech kategorií v Českém poháru.

  1. T. Lefner navrhl změnu přihlašovacího systému z FS kódů na identifikační čísla z centrální evidence.
  2. J. Henc zjistí tuto možnost na VV.

MČR CTIF 2020

  1. M. Hartmanová informovala členy rady, že po odhlášení zahraničních družstev máme přihlášených 18 družstev.

8 družstev žen

10 družstev mužů

Kvalifikační podmínky na CTIF CELJE 2021

  1. M. Kolka předložil radě k připomínkám kvalifikační podmínky, které rada vytvořila v průběhu roku, členové rady s těmito podmínkami souhlasí. J. Henc předloží kvalifikační podmínky na VV.

Trenérský kurz

  1. M. Kolka informoval členy rady, že v letošním roce ukončíme kurz praktickou částí, který začal v únoru a určitě spustíme teoretickou část kurzu dalšího.

Rozhodčí Instruktoři PS

  1. P. Marschal obeznámil členy rady o konání kurzu 17.10. v Přibyslavi.

Výběrové řízení na post trenéra juniorů/mužů SH ČMS

  1. M. Kolka představil členům rady podmínky výběrového řízení, která má ÚORHS za úkol vypracovat.

Členové rady s těmito podmínkami souhlasí, jen v tuto dobu nejsou sportovci kvůli opatřením proti nákaze Covid.

Příští jednání rady ÚORHS bude 10. 11. 2020

Zapsal Michal Kolka