ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Účast : Ivan Kraus, Martina Hartmanová, Jana Kovaříková, Milan Novák, František Dlesk, Martin Spilka, Vladimír Gába, Pavel Marschal, Jakub Paulíček, Jaroslav Křen, Martin Lipák, František Kotrc a Michal Kolka

Program:

  • Rozhodčí PS
  • Seminář CTIF
  • Plán činnosti ÚORHS 2022
  • Odborní konzultanti ÚORHS
  • Český pohár 2021
  • Liga CTIF 2021
  • Trenérský kurz

I. Kraus přivítal členy ÚORHS na prvním jednání po sjezdu SH ČMS.

Členové rady se vzájemně představili a začalo první jednání v novém složení

Rozhodčí PS

P. Marschal – informoval členy rady, že 27. 11. se uskuteční prodlužovací kurz pro rozhodčí instruktory v požárním sportu a přihlášeno je 25 rozhodčích.

 

Seminář CTIF

M. Hartmanová – jedná s halou o možných termínech, seminář bude pro rozhodčí i pro družstva.

Plán činnosti ÚORHS 2022

M. Kolka předložil členům rady plán činnosti k připomínkování a společnými silami udělali několik úprav.,

Odborní konzultanti ÚORHS

M. Kolka společně s I. Krausem navrhli členům rady možné odborné konzultanty a členové rady doplnili tento seznam. I. Krasu předloží seznam odborných konzultantů na VV k odsouhlasení.

Extraliga v PÚ - Jiří Čech

Reprezentace dorostu – Jan Peterek

Reprezentace žen – Libor Mrozowski

Generální Ředitelství HZS – Lukáš Novák

Český pohár – Petr Šváb

CTIF – Miroslava Halašová

Český pohár 2022

V roce 2022 by mělo být do Českého poháru zařazeno 6 závodů v běhu na 100m s překážkami

Termíny ČP

Třebíč               7.5.

Praha                            18.6.

Moravský Beroun       10.7.

Bludov                          30.7.

Kamenec                      6.8.

Ostrava                         3.9.

Liga CTIF 2022

Zatím pouze pracovní verze termínů pro ligu CTIF z důvodů konání MČR hry Plamen ve stejném termínu jako CTIF ve Velkém Meziříčí

Termíny Ligy CTIF

Hradec Králové           13.3.

Vlčnov                          16.4.

Praha                            19.6.

Velké Meziříčí              25.6.

Trenérský kurz

M. Kolka – Přibližně 200 lidí má hotovou 1. část trenérského kurzu díky tomu, že ji šlo udělat online, bohužel 2. část nejde udělat v takovém počtu a tak SH ČMS vytvoří jako 2. část výukové video.

Příští jednání bude 18. 1. 2022 v Praze

Zapsal Michal Kolka