ZÁZNAM KE STAŽENÍ

 

Účast : Ivan Kraus, Tomáš Lefner, Martina Hartmanová, Jana Kovaříková, Milan Novák, František Dlesk, Martin Spilka, Vladimír Gába, Pavel Marschal, Jaroslav Křen, Martin Lipák, Roman Mácha, Lukáš Novák, Libor Mrozowski, Jiří Čech, Petr Šváb a Michal Kolka

Program:

 • Propozice MČR PS 2022
 • Rozhodčí PS
 • Český Pohár
 • Směrnice hasičských soutěží
 • Celje
 • Trenérský kurz
 • Reprezentace mužů

Kraus přivítal členy ÚORHS a odborné konzultanty na květnovém jednání

Propozice MČR PS 2022

L. Novák oznámil členům rady, že 17. 5. budou na jednání k MČR v PS přítomni i zástupci z Generálního Ředitelství HZS, kde se uskuteční poslední změny v propozicích a konečné propozice by měly vyjít do konce května 2022.

Rozhodčí PS

P. Marschal informoval členy rady, že zbývá přibližně 40 rozhodčích instruktorů, které čeká v tomto roce obnova kvalifikace. V plánu je tedy letos na podzim jeden kurz pro obnovu kvalifikace rozhodčí instruktor a jeden kurz pro nové rozhodčí instruktory.

Úkol – vytvořit přihlašovací formulář pro nové rozhodčí instruktory, abychom zjistili jak velký je o tento kurz zájem (M. Kolka).

Český pohár

P. Šváb seznámil členy rady s pravidly Českého poháru pro ročník 2022, kde se mimo jiné uvádí, že soutěžící, který zavinil chybný start, musí být z pokusu vyloučen (toto platí pro všechny kategorie).

Členové rady s pravidly Českého poháru pro ročník 2022 souhlasí.

Směrnice hasičských soutěží

M. Kolka seznámil členy rady, že jedním z úkolů dle koncepce podpory činnosti je aktualizace směrnice hasičských soutěží.

Úkol – Vypracovat novou směrnici hasičských soutěží do konce ledna 2023 (M. Kolka)

Pro rok 2022 jsou připraveny vzorové propozice pro postupová kola družstev mužů a žen se závaznými podmínkami postupu.

Členové rady z Plzeňského a Jihomoravského kraje vznesli připomínku, že jejich KSH neakceptují podmínku domečku se skokovou plošinou na prvním úseku štafety 4 x 100 m v kategorii ženy (byla již v roce 2019). Sportovní družstva poukazují na nejednotnost podmínek v krajských kolech.

Členové rady se shodli, že tato podmínka musí být součástí vzorových propozic a pokud nebudou závazné podmínky dodrženy, nelze v dané kategorii akceptovat postup na MČR. 

Celje

T. Lefner informoval členy rady, že Českou republiku může ve sportovním odvětví požárního sportu na mezinárodní soutěži v Celje zastupovat 14 rozhodčích.

Návrh rozhodčích:

 1. Tomáš Lefner                  
 2. Pavel Marschal               
 3. Roman Mácha                
 4. Radomír Fešar                
 5. Květoslav Filip                 
 6. Milan Novák                    
 7. Martina Hartmanová    
 8. Markéta Oprchalská      

Rada souhlasí s uvedeným výběrem rozhodčích.  

M. Kolka doplnil, že se soutěže klasických disciplínách CTIF se může zúčastnit 8 rozhodčích: 1 příslušník HZS ČR a 7 členů SH ČMS. Návrh na účastníky předloží členové rady písmeně do 17.5.2022. Bude-li více jak 7 jmen, proběhne hlasování per rollam.

Členové rady v týdnu od 18. do 22. 5. provedli online způsobem výběr rozhodčích CTIF na mezinárodní soutěž do Celje.

   Kratochvíl Stanislav

   Kučerová Zuzana

   Kučera Milan

   Karasová Martina

   Kovaříková Jana

   Šuhájek Karel

   Hartman Jiří

Dále M. Kolka informoval o počtu zúčastněných družstev. Klasické disciplíny CTIF: 8 družstev mužů a 5 družstev žen. V požárním sportu budou Českou republiku zastupovat 2 družstva žen a 2 družstva mužů (1 x HZS, 1 x SH ČMS).

Trenérský kurz

M. Kolka seznámil členy rady s nutností vyhlásit další trenérský kurz. Dále informoval, že probíhají jednání SH ČMS x SSS x FTVS o online trenérských kurzech pro držitele kvalifikace vedoucí mládeže.

Úkol – do příštího jednání sestavit lektorský tým a poté uskutečnit aspoň dva kurzy

Reprezentace mužů

L. Novák informoval členy rady, že družstvo mužů A má stále jen jednoho trenéra.

Příští jednání bude 15. 9. 2022 v Praze

Zapsal Michal Kolka