ZÁZNAM KE STAŽENÍ

 

Přítomni: Ivan Kraus, Tomáš Lefner, Martina Hartmanová, Martin Spilka, František Kotrc, Jana Kovaříková, Pavel Marschal, Jaroslav Křen, Roman Mácha, Lukáš Novák, Jiří Čech, Petr Šváb, Libor Mrozowski a Michal Kolka

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů
  3. Plánované body jednání
  4. Vyhodnocení proběhlých akcí
  5. Aktuální informace z úseku sportu
  6. Informace členů ÚORHS ze svých oblastí
  7. Různé

Jednání zahájil I. Kraus přivítáním členů ÚORHS a odborných konzultantů.

 

Plán činnosti ÚORHS 2023

 

M. Kolka předložil členům rady plán činnosti k připomínkování – došlo k drobným úpravám a dohodě, že bude-li to nezbytné, přidáme v červenci operativně další jednání.

Úkol pro M. Kolku – Upravit Plán činnosti ÚORHS na rok 2023

Dekrety

 

Přítomní členové rady převzali od vedoucího rady jmenovací dekrety.

Kalendář soutěží

 

L. Mrozowski představil radě záměr k vytvoření elektronického formuláře pro tvorbu Kalendáře soutěží SH ČMS. Formulář bude vyhotoven jako google tabulka, kam se budou zadávat všechny sportovní soutěže pořádané SH ČMS a jeho pobočnými spolky v roce 2023.

Mezi členy rady proběhla diskuse, aby to technicky bylo co nejsnadnější a funkční. Zároveň je nezbytné, aby byl spuštěn co nejdříve a byli zde zadány již republikové soutěže (mistrovství), tak i jednotlivé známé krajské postupové soutěže.

Úkol pro L. Mrozowskiho – vytvořit a doplnit kalendář soutěží

Rozhodčí PS

 

P. Marschal – informoval členy rady, že v říjnu proběhl prodlužovací kurz pro rozhodčí instruktory v požárním sportu - 10 rozhodčích. Je nutné upravit seznam RI, evidovat pouze rozhodčí s platnou kvalifikací. V polovině listopadu se uskuteční ještě 1 kurz pro nováčky (25 osob) 18. – 20. 11 v Přibyslavi. Další kurz by se mohl uskutečnit v příštím roce.

Termíny celostátních sportovních akcí 2023

 

MČR Dorost – Domažlice 30. 6. – 2.7. 2023 (popř. 1.7.-3.7.2023)

MČR Plamen – Nový Jičín 24. – 25. 6. 2023

MČR 100 m – Praha 12. 8. 2023

MČR Věže – Hradec Králové 13. 8. 2023

MČR PS – Sokolov 24. 8. – 27. 8. 2023

MČR CTIF - Dvůr Králové 30. 9. 2023

MČR 60 m – Brno 23. 9. 2023

Krajská kola v PS

 

KRAJ

TERMÍN

Praha

17. 6.

Středočeský

17. – 18. 6.

Jihočeský

17. 6.

Plzeňský

 

Karlovarský

 

Ústecký

3. 6.

Liberecký

24. – 25. 6.

Královehradecký

17. 6.

Pardubický

24. 6.

Vysočina

 

Jihomoravský

Budou vědět po 10. 11.

Zlínský

22. 7.

Olomoucký + Moravskoslezský

3. – 4. 6. (společně)

 

Český pohár v běhu na 100 m s překážkami 2023

 

Třebíč                        6. 5. 2023

Moravský Beroun     9. 7. 2023

Bludov                     29. 7. 2023

Kamenec                 5. 8. 2023

Ostrava                     2. 9. 2023

Liga CTIF 2023

 

Zatím pouze 1 termín: Vlčnovský pohár CTIF 15. 4. 2023. V Praze soutěž není plánovaná.  O dalších se jedná.

 

Seminář CTIF

M. Hartmanová – IMZ pro rozhodčí včetně nováčků lze uspořádat (únor, březen). Přizvou se opět 2 rozhodčí ze Slovinska.

Z diskuse vyplynulo, že klasické disciplíny CTIF mají potenciál, přestože sportovní družstva odrůstají, i ve vyšším věku je tendence dále sportovat. Bohužel je to složitější s materiálem, některé komponenty jsou finančně náročnější (např. roura).

Rozhodčí by měli mít možnost vyjíždět do zahraničí, aby se více vzdělávali v pravidlech a mohli je potom přenášet k nám tak, jak je to vyžadováno na mezinárodní soutěži. Čeští rozhodčí se zdají být přísnější, než ti zahraniční.

I. Kraus předal informace od M. Halašové, že došlo ke změnám v pravidlech a proškolení rozhodčích by mělo být až poté, co bude toto upřesněno, až obdržíme  oficiální verzi od CTIF.

Trenérské kurzy

 

Jak je to s dokončením praktické části?

M. Kolka předal informaci od J. Peterka – Ač bylo v plánu udělat ještě v letošním roce praktickou část v Ostravské hale, bohužel hala nemá volné víkendy a jsme nuceni přesunout konání praktické části na příští rok. Termín plánujeme na březen, jen čekáme na termíny ČHP, abychom nezvolily stejné termíny.

Úkol pro M. Kolku: Zahájit jednání se SSS, s Ondřejem Ertlem – organizovat přípravu kurzů s FTVS

MČR v požárním sportu

V roce 2023 bude již na MČR v PS družstev jako jednotná mašina použita FOX 4.

Mezinárodní spolupráce

CTIF: Za 14 dní bude jednání komise sportu v Itálii. Účast: Z. Nytra, T. Lefner.

Na programu bude i jednání o oddělení komise PS od komise pro organizaci soutěží CTIF.  Cílem je založení samostatné sekce PS pod CTIF, potom by bylo možné pořádat např. ME – vždy po 2 letech.

MSFHZ: Konference v Turecku se ČR nezúčastní, z důvodu pozastavení členství v MSFHZ.

Zápis provedl/a Jana Kovaříková a Michal Kolka