ZÁZNAM KE STAŽENÍ

 

Přítomni: Ivan Kraus, Vladimír Gába, Martin Spilka, František Dlesk, František Kotrc, Jana Kovaříková, Pavel Marschal, Jaroslav Křen, Milan Novák, Lukáš Novák, Jiří Čech, Martin Lipár, Libor Mrozowski a Michal Kolka

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů
 3. Směrnice hasičských soutěží
 4. Liga CTIF
 5. Školení rozhodčích CTIF
 6. Rozhodčí instruktoři PS
 7. Jablonecká hala
 8. Vzorové propozice 2023 - přestupy
 9. MSFHZ
 10. Trenérské kurzy
 11. Různé

I. Kraus zahájil jednání a přivítal členy ÚORHS.

 

Směrnice hasičských soutěží

I. Kraus informoval členy rady, že v prosinci proběhlo první jednání pracovní skupiny k novelizaci Směrnice hasičských soutěží. L. Mrozowski doplnil, že sportovní část bude sladěna s pravidly požárního sportu, momentálně se pracuje na novelizaci obecné části. Jednání budou pokračovat v průběhu března.

 

Liga CTIF

M. Kolka předal členům rady informace od M. Halašové k soutěži v Hradci Králové.

Halová soutěž v Hradci Králové se v roce 2023 neuskuteční, po dohodě s MSH Praha bude tato soutěž nahrazena halovou soutěží v Praze.

Do  ligy CTIF je nově zařazena soutěž v Rakovníku, místo jarní soutěže v Praze.

Liga CTIF 2023

Praha                        2. 4. 2023

Vlčnov                      15. 4. 2023

Rakovník                   7. 5. 2023

Velké Meziříčí           9. 9. 2023

 

Školení rozhodčích CTIF

Na základě jednání komise soutěží CTIF z října loňského roku v Itálii je zřejmé, že se v dohledné době nepřipravuje žádná zásadní úprava pravidel klasických disciplín CTIF.

Přesto ÚORHS doporučuje uskutečnit školení rozhodčích CTIF, a zejména oslovit nové zájemce. Termín: podzim 2023 – jaro 2024.

 

Rozhodčí Instruktoři PS

P. Marschal informoval členy rady o tom, že na posledním kurzu v listopadu bylo proškoleno 20 nových rozhodčích instruktorů požárního sportu. v letošním roce by si mělo obnovit kvalifikaci rozhodčí instruktor 126 rozhodčích (včetně příslušníků HZS).

Přihláška do kurzu musí obsahovat razítko OSH.

Další kurz k prodloužení kvalifikace rozhodčí instruktor se uskuteční 11. 3. 2023 v Bílých Poličanech

 

Jablonecká hala 2023 – termíny

Jablonecká hala dospělí, HZS a dorost – 16. 4. 2023

Jablonecká hala mládeže - 25. - 26. 3. 2023

 

Vzorové propozice 2023 - přestupy

ÚORHS navrhuje změnu přestupního systému pro rok 2023 v rámci postupových soutěží v kategorii družstev SDH, a to následujícím způsobem: V družstvu příslušného SDH mohou startovat maximálně 3 závodníci s trvalým pobytem mimo dané OSH (povinnost přestupu tímto není dotčena), pokud nejsou členy příslušného SDH po dobu delší 3 roky.

 

MSFHZ

V otázce členství ČR respektive SH ČMS v Mezinárodní sportovní federaci hasičů a záchranářů trvá setrvalý stav, podobně jako u dalších evropských států. Z toho vyplývá, že se nepředpokládá v letošním roce účast na mistrovství světa v požárním sportu pokud MSFHZ nezmění své sídlo a vedení.

V rámci jednání s CTIF, zejména s členskými státy CTIF, se rýsuje možnost uspořádat mezinárodní tréninkové kempy, respektive mezinárodní sportovní setkání za účelem výměny zkušeností.

 

 

Trenérské kurzy

M. Kolka informoval členy rady, že na základě spolupráce se Sdružením sportovních svazů potažmo FTVS UK bylo zveřejněno přihlašování na obecnou část trenérského kurzu. Kurzy budou probíhat on line formou.

V praktické části schází ještě proškolit 108 uchazečů, kteří absolvovali obecnou část v letech 2019 – 2022.

Garantem této části vzdělávání trenérů je Jakub Paulíček..

Termíny praktické části, první pololetí 2023 –  kvalifikace trenér III. třídy požárního sportu:

11. 3. 2023 – Široký Důl a Sádek

18. 3. 2023 – Široký Důl a Sádek

1. 4. 2023 – Široký Důl a Sádek

8. 4. 2023 – Široký Důl a Sádek

Termíny jsou určeny těm uchazečům, kteří již absolvovali první část kurzu – obecnou (přednostně pro absolventy z let 2019 – 2022). Všichni ti, kteří nemají splněnu praktickou, budou obesláni emailem s nabídkou těchto termínů.

Příští jednání proběhne 14. 3. 2023

Zápis provedl Michal Kolka