ZÁZNAM KE STAŽENÍ

 

Přítomni: Jaroslav Salivar, Ivan Kraus, Vladimír Gába, Martin Spilka, Tomáš Lefner, František Dlesk, František Kotrc, Jana Kovaříková, Pavel Marschal, Martina Hartmanová, Jaroslav Křen, Milan Novák, Lukáš Novák, Jiří Čech, Petr Šváb, Roman Mácha, Martin Lipár, Libor Mrozowski a Michal Kolka

Hosté: Monika Němečková

Program:

  1. Zahájení
  2. Trenérské kurzy
  3. NSA
  4. Liga CTIF
  5. MČR v PS 2023
  6. Písemné námitky a připomínky - přestupy
  7. Různé

I. Kraus přivítal členy ÚORHS na březnovém jednání

 

Trenérské kurzy

M. Němečková informovala členy rady o proškolení našich uchazečů v obecné části kvalifikace trenér požárního sportu III. třídy prostřednictvím online kurzů ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů a Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovi. Proškoleno bylo 1039 trenérů. Čeká je ještě praktická část.

M. Němečková tlumočila radě návrh vedení, řešit praktickou část v rámci KSH, na základě studijních podkladů od J. Paulíčka, sestavení školících týmů. Požádala ÚORHS o projednání tohoto návrhu. Poděkovala J. Paulíčkovi za organizaci centrálních kurzů praktické části trenérských kvalifikací.

J. Salivar dodal, že spolupráce s FTVS je pro SH ČMS velmi žádoucí.

Na jaře nás ještě čekají 3 centrální praktické části trenérského kurzu, tím bude naplněn deficit z let 2019 - 2022.

Pokud se podaří zachovat spolupráci s FTVS, na podzim by mohl proběhnout první kurz trenérů II. tř.

 

NSA

J. Salivar předal členům informace z jednání s Národní sportovní agenturou a se Sdružením sportovních svazů. U NSA byl vytvořen tzv. rozhodčí soud, který je součástí národní sportovní agentury.

 

Liga CTIF

M. Kolka předložil radě organizační zabezpečení Ligy CTIF, které zpracovala M. Halašová. Po zapracování připomínek členů rady bylo OZ schváleno. Liga bude mít v roce 2023 4 kola: Praha, Vlčnov, Rakovník, Velké Meziříčí. Pro zařazení do ligy je musí družstva absolvovat min. 3 závody

..

MČR v PS 2023

M. Kolka seznámil členy ÚORHS s průběhem příprav mistrovství.

Členové ÚORHS vylosovali startovní pořadí soutěžních družstev na MČR v PS

 

ŽENY                                                                          MUŽI

1) kraj Praha                                                          1) Česká hasičská jednota

2) kraj Moravskoslezský                                         2) kraj Moravskoslezský

3) kraj Plzeňský                                                     3) kraj Vysočina

4) kraj Královéhradecký                                          4) Moravská hasičská jednota

5) kraj Středočeský 2                                             5) kraj Jihočeský

6) kraj Liberecký                                                    6) kraj Praha

7) kraj Pardubický                                                  7) kraj Středočeský 1

8) kraj Jihomoravský                                               8) kraj Ústecký

9) kraj Zlínský                                                        9) kraj Středočeský 2

10) Česká hasičská jednota                                   10) kraj Liberecký

11) kraj Olomoucký                                               11) kraj Královéhradecký

12) kraj Středočeský 1                                          12) kraj Olomoucký

13) kraj Vysočina                                                  13) kraj Zlínský

14) kraj Jihočeský                                                 14) kraj Jihomoravský

15) Moravská hasičská jednota                              15) kraj Karlovarský

16) kraj Karlovarský                                              16) kraj Pardubický

17) kraj Ústecký                                                   17) kraj Plzeňský

V tomto roce bude hlavní rozhodčí z řad příslušníků HZS ČR a zástupce hlavního rozhodčího z řad členů SH ČMS. ÚORHS navrhuje Romana Máchu.

 

Písemné námitky a připomínky - přestupy

 

Na radu ÚORHS byly adresovány dva dopisy s připomínkami k přestupům na rok 2023.

Vyjádření členů ÚORHS:

Pokud bude chtít sportovní oddíl mít ve svých řadách nečleny svého sboru či okresu, je možné mít takové členy pouze tři. Tímto opatřením by se měla podpořit snaha pracovat se sportovci v blízkosti působení sportovního oddílu, zajistit tak možnost konkurenceschopnosti na soutěži a také přilákat na postupové soutěže více sportovních oddílů z celé republiky. Je zcela jasné, že má – li na postupové soutěži soutěžit sportovní oddíl složený z nejlepších závodníků z republiky, není moc velká snaha ostatních se s ním poměřovat.

Úkol pro M. Kolku: Zpracovat a odeslat ve spolupráci s členy rady oběma adresátům odpověď.

 

 

 

Příští jednání proběhne 18. 5. 2023

Zápis provedl Michal Kolka