ZÁZNAM KE STAŽENÍ

 

Přítomni: Ivan Kraus, Martin Spilka, Tomáš Lefner, František Dlesk, František Kotrc, Jana Kovaříková, Pavel Marschal, Martina Hartmanová, Jaroslav Křen, Milan Novák, Jiří Čech, Petr Šváb, Miroslava Halašová, Roman Mácha, Martin Lipár, Václav Vaněk a Michal Kolka

 

Program:

1.    Zahájení

2.    CTIF

3.    MČR v PS 2023

4.    Směrnice hasičských soutěží

5.    Rozhodčí PS

6.    Reprezentace

7.    Statut odborných rad

 

I. Kraus přivítal členy ÚORHS na květnovém jednání a představil nového člena z KSH Kraje Vysočina Václava Vaňka.

 

CTIF

M. Halašová informovala členy rady, že již proběhla 3 kola ligy CTIF, průměrná účast soutěžních družstev na jednom závodu byla 8 družstev.

ÚORHS navrhuje na konci tohoto roku nebo na začátku příštího roku uspořádat seminář jak pro nové, tak pro stávající rozhodčí klasických disciplín CTIF.

 

MČR v PS 2023

M. Kolka předal členům informace z jednání přípravného štábu, které proběhlo v Karlovarském kraji.

ÚORHS se shodla na úpravě OZ:

-       SH ČMS poskytne zúčastněným družstvům finanční příspěvek na stravu a ubytování, hromadně se strava a ubytování nezajišťuje;

-       V disciplíně požární útok bude použita jednotná požární stříkačka FOX IV;

-       V disciplíně běh na 100m s překážkami v kategorii ženy se bude závod probíhat ve dvou drahách;

-       MČR se uskuteční za účasti zahraničních družstev.

 

 

 

Směrnice hasičský soutěží

T. Lefner informoval členy rady, že pracovní skupina má směrnici rozpracovanou, je předpoklad, že bude připravena ke schválení ve VV SH ČMS do konce tohoto roku.

 

Rozhodčí PS

T. Lefner předal členům rady informaci z jednání se zástupci Generálního ředitelství HZS o školení rozhodčích. ŠVZ HZS ČR v Brně momentálně nevyhlašuje kurzy pro rozhodčí instruktory. V rámci jednání bylo SH ČMS požádáno, zda by kurz se složením zkoušky mohlo SH ČMS zajistit i pro příslušníky HZS ČR.

 

Společná reprezentace mužů v PS

Na jednání se zástupci Generálního ředitelství HZS došlo k dohodě na společné reprezentaci mužů v PS. Bude aktualizována dohoda o vzájemné spolupráci i realizační dohoda o spolupráci v oblasti hasičského sportu obecně.

 

Statut odborných rad

I. Kraus seznámil členy rady se statutem odborných rad z roku 2017 s informací, že je třeba provést aktualizaci statutu. Připomínky od členů ÚORHS ke statutu je třeba zaslat M. Kolkovi do 30.06.2023.

 

Trenéři

M. Kolka informoval členy rady, že všechna KSH s výjimkou Karlovarského kraje zaslala seznam navržených školitelů pro praktickou část trenérského kurzu: trenér III. třídy požárního sportu.

 

Příští jednání proběhne 7. 9. 2023

 

Zápis provedl Michal Kolka