Z jednání ÚORHS konaného dne 14. 3. 2024

 

Přítomni: Jaroslav Salivar, Ivan Kraus, Tomáš Lefner, Hana Janíková, Martin Spilka, František Dlesk, Jana Kovaříková, Roman Mácha, Martina Hartmanová, Milan Novák, Jaroslav Křen, František Kotrc, Martin Lipár, Jiří Čech, Petr Šváb, Vladimír Gába, Libor Mrozowski, Václav Vaněk a Michal Kolka

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Složení ÚORHS
  3. Trenérské kurzy
  4. MČR v požárním sportu
  5. Liga CTIF
  6. Školení rozhodčích instruktorů PS
  7. Seminář rozhodčích CTIF
  8. Kvalifikační podmínky na MČR v PS 2024 pro kategorii jednotlivců

 

I. Kraus přivítal členy ÚORHS na březnovém jednání.

 

Složení ÚORHS

I. Kraus informoval členy rady, že člen ÚORHS Pavel Marschal na vlastní žádost ukončil činnost v ÚORHS.

 

Vyhodnocení halového MČR v klasických disciplínách CTIF

Průběh akce a zejména účast lze hodnotit kladně. Pro další ročníky je nezbytné dopředu jmenovat hlavního rozhodčího a osobu odpovědnou za organizaci ze strany ÚORHS, aby byla zajištěna přímá komunikace mezi organizátory, rozhodčími, týmem IT přenosu apod.

V rámci soutěže splnila tři družstva kvalifikační limit na Mezinárodní soutěž 2026.

V následujících letech je vhodné upravit harmonogram tréninků (rozpis dopředu dle místa dojezdu, zahájení tréninků dříve) a zvážit pozvání pro zahraniční družstva.

 

Trenérské kurzy, praktická část

Praktické části trenérských kurzů III. třídy probíhají postupně ve všech krajích, kromě Královéhradeckého (zde je třeba zahájit činnost). V tuto chvíli je v roce 2024 ukončeno 325 kvalifikací. ÚORHS vyslovuje poděkování všem školitelům a lektorům z jednotlivých KSH za spolupráci. Na podzim roku 2024 bude ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů a FTVS UK vyhlášena obecná část trenérského kurzu II. třídy. V roce 2025 pak další možnost dostanou trenéři III. třídy.

 

MČR v požárním sportu

T. Lefner seznámil členy ÚORHS s průběhem příprav mistrovství:

- výstup na cvičnou věž se uskuteční na náměstí v Olomouci

- na základě dohody s HZS Olomouckého kraje proběhne disciplína výstup na cvičnou věž včetně účasti mužů a žen SH ČMS

Členové ÚORHS vylosovali startovní pořadí soutěžních družstev na MČR v PS 2024

 

ŽENY                                                                                    MUŽI

1) kraj Středočeský 2                                                         1) kraj Karlovarský

2) kraj Praha                                                                      2) kraj Středočeský 1        

3) kraj Liberecký                                                                3) kraj Středočeský 2        

4) kraj Jihočeský                                                                4) kraj Zlínský

5) kraj Královéhradecký                                                      5) kraj Plzeňský

6) kraj Moravskoslezský                                                     6) kraj Jihomoravský         

7) kraj Plzeňský                                                                7) kraj Jihočeský

8) kraj Pardubický                                                              8) kraj Liberecký

9) kraj Olomoucký                                                             9) kraj Královéhradecký

10) kraj Jihomoravský                                                       10) kraj Olomoucký

11) kraj Zlínský                                                                 11) kraj Pardubický

12) kraj Karlovarský                                                          12) Moravská hasičská jednota

13) Česká hasičská jednota                                              13) kraj Moravskoslezský

14) kraj Ústecký                                                              14) kraj Ústecký

15) Moravská hasičská jednota                                         15) kraj Vysočina

16) kraj Středočeský 1                                                     16) kraj Praha

17) kraj Vysočina                                                             17) Česká hasičská jednota     

    

Školení rozhodčích instruktorů PS

21. dubna proběhne v Olomouci další z obnovovacích kurzů. Lektorskou i organiční část zajistí:  Roman Mácha ve spolupráci s Martinou Hartmanovo a Zdeněk Ondráček.

 

Seminář rozhodčích CTIF

M. Hartmanová informovala přítomné, že v neděli 17. března2024 proběhl seminář pro rozhodčí klasických disciplín CTIF (mezinárodní řád pro muže a ženy), kterého se mohli zúčastnit i vedoucí sportovních družstev, celkem se zúčastnilo 32 zájemců.

Seminář proběhl za účasti zahraničních lektorů, převážně z Rakouska.

 

Kvalifikační podmínky na MČR v PS 2024 pro kategorii jednotlivců

Po dohodě s HZS Olomouckého kraje a na základě účasti mezinárodních družstev mužů i žen bude součástí MČR v PS 2024 opět i běh na 100 m s překážkami a výstup na cvičnou věž pro kategorii jednotlivců mužů a žen SH ČMS (od 15-ti let).

Kategorie dorostu má pro kategorii jednotlivců samostatné  MČR v požárním sportu dorostu a pro disciplínu výstup na cvičnou věž samostatném mistrovství, které proběhne 31. srpna v Ostravě.

ÚORHS pověřuje členy rady T. Lefnera a P. Švába úpravou kvalifikačních podmínek.

 

Směrnice hasičských soutěží

T. Lefner a L. Mrozowski pracují na úpravě směrnice. V návrhu bude zapracován systém přestupů dle příslušnosti k SDH. Je nutné zahájit konzultaci s ÚORM, aby došlo ke sjednocení systému napříč kategoriemi.

 

 

 

Příští jednání proběhne 14. 5. 2024

Zapsal Michal Kolka