Z jednání ÚORHS konaného dne 14. 05. 2024

 

Přítomni: Ivan Kraus, Tomáš Lefner, Martin Spilka, František Dlesk, Jana Kovaříková, Martina Hartmanová, Milan Novák, Jaroslav Křen, František Kotrc, Jiří Čech, Vladimír Gába, Libor Mrozowski, Václav Vaněk a Michal Kolka

 

Program:

  1. Zahájení
  2. OZ MČR PS
  3. Směrnice požárního sportu
  4. MČR CTIF
  5. Trenérské kurzy
  6. Školení rozhodčích instruktorů PS
  7. Kvalifikační podmínky na MČR v PS 2024 pro kategorii jednotlivců
  8. Rozhodčí CTIF

 

I. Kraus přivítal členy ÚORHS na květnovém jednání.

 

OŽ MČR v požárním sportu

OZ bude dokončeno po dodání „Rozkazu GŘ HZS“, aby se eliminovaly rozdíly.

V časovém harmonogramu OZ bude zohledněn celkový počet startujících družstev včetně zahraničních (úprava časů na přípravu apod.). Při požárním útoku bude přítomen technik od firmy Rosenbauer.

M. Kolka doplnil, že po dohodě SH ČMS a HZS nebude v OZ požadován historický prapor příslušného KSH či HZS kraje na slavnostní nástup.

Slavnostní nástup proběhne v Olomouci na Horním náměstí, kde bude probíhat i disciplína výstup na cvičnou věž.

Ve štábu MČR PS jsou za ÚORHS zařazeni: M. Kolka, L. Mrozowski, F. Dlesk a I. Kraus

Rozhodčí: T. Lefner, M. Hartmanová, J. Kovaříková, R. Mácha, M. Spilka, M. Novák a V. Gába

 

Směrnice hasičských soutěží

L. Mrozowski sdělil členům rady, že v první polovině června bude k dispozici první verze směrnice požárního sportu.

 

MČR CTIF

Jednání se spoluorganizátory je domluveno na 25. 6. 2024 na hasičské stanici ve Dvoře Králové nad Labem. Martina Hartmanová připraví propozice a Jana Kovaříková zajistí komunikaci s rozhodčími.

Úkol pro M. Kolku připravit výzvu pro rozhodčí a rozešle pozvánky pro zahraniční družstva s návratkou.

 

Trenérské kurzy

Z necelých 1000 účastníků online teoretické části kurzu FTVS, splnilo praktickou část již 673 trenérů požárního sportu III. třídy. Kvalifikace jsou zapsány v centrální evidenci členské základny SH ČMS. Zbývající trenéři budou prakticky vyškoleni do konce roku 2024. V jednání je zahájení online kurzu pro trenéry II. třídy v závěru roku 2024.

 

Školení rozhodčích instruktorů PS

O víkendu na přelomu května a června proběhne doplňkové školení na získání kvalifikace rozhodčí instruktor v požárním sportu pro úzký počet zájemců, kteří projevili zájem.

 

Kvalifikační podmínky na MČR v PS 2024 pro kategorii jednotlivců

Na ÚORHS byl vznesen dotaz, zda bude jako v minulosti při kvalifikaci jednotlivců možné získat tzv. divokou kartu v disciplíně výstup na cvičnou věž (možnost startu na MČR bez splnění kvalifikačních podmínek). Prozatím se o této možnosti neuvažuje. Postupuje 16 závodníků z kvalifikačních závodů.

 

Rozhodčí CTIF

M. Kolka ve spolupráci s M. Hartmanovou společně aktualizují seznam rozhodčích CTIF, aby mohl být veřejně na webu dh.cz

 

 

Příští jednání proběhne 12. 9. 2024

Zapsal Michal Kolka