Těsně před startem XVI. mezinárodní hasičské soutěže v rakouském Villachu přinášíme rozhvoor s vedoucím družstva mužů - profi Janem Šimíčkem.

Kolikáté máte soustředění?

Dnes 2. 7. 2017 jsme ukončili již šesté soustředění. Začínali jsme v lednu Ostravou.  V březnu jsme absolvovali dvě soustředění, a to v Příbrami a v Ostravě. V dubnu jsme zavítali do Hradce Králvé a červen patřil Přerovu ve spojení s Moravskou Třebovou a znovu Ostravě.

Na co jste se na tomto soustředění  zaměřili?Poslední dvě soustředění byla zaměřena především na kolektivní disciplíny, při kterých se ladilo optimální složení štafet a požárního útoku.

Je rozdíl v přípravě na každoroční Mistrovství světa v požárním sportu a na mezinárodní hasičskou soutěž ve Villachu?Tato otázka by měla být směřována na závodníky a trenéry, ale dle mého názoru se příprava nijak zvlášť neliší. Je to závod jako každý druhý a věřím, že všichni závodníci se připravují tak, aby podali co nejlepší výkon a pomohli tím svému týmu k co nejlepšímu umístění.

Jaké je složení týmu - tedy je hodně  nováčků? Jsou nějaká zranění?

Bohužel začnu druhou otázkou. V minulém týdnu se nám zranil Václav Divoš, jehož zranění mu nedovolí odcestovat do Villachu a na jeho místo bude povolán Vladislav Filip. Cítím to jako velkou ztrátu, především ve vztahu k disciplíně štafeta 4 x 100 m, jeho sprinterské schopnosti budou stěží nahrazeny. Jinak tým je složen z velice zkušených závodníků (Pěkný, Bezruč, Krpec, Dopirák, Ryl, Paulíček, Lidmila, Kunovský), který je doplněn o mladého nováčka Klvaňu a již výše zmiňovaného dodatečně povolaného Vladislava Filipa (nováček v týmu).

Co je silnou stránkou týmu?

Sílu tohoto týmu vidím především v kolektivních disciplínách. Trenéři Kotáb a Juřena poskládali velice vyrovnaná a rychlá kvarteta na štafetu, a pokud si všichni členové splní stoprocentně svou práci na jednotlivých úsecích, mohli bychom se dočkat opravdu kvalitních časů.

Je průběh disciplín nějak odlišný od požárního sportu jak ho známe u nás?

Ano, co se týká plnění disciplín u nás, tak soutěž prochází v pořadí 100 m, věž, štafeta 4 x 100 a požární útok. Na CTIF budeme absolvovat disciplíny v jiném pořadí a to 100 m, požární útok, štafeta 4 x 100 a věž. Nejvíce změn zaznamenáme při provedení požárního útoku, protože podle zatím dostupných informací se poběží pouze na jeden pokus, nářadí pro provedení dodává pořadatel, přívodní vedení bude osazeno spojkami DIN a útočné vedení na každém proudu je tvořeno dvěma hadicemi C42 o délce pouze 15 m, čímž je zkrácena dráha PÚ na 80 m. Při štafetě 4 x 100 m bude na čtvrtém úseku závodník hasit RHP, který rovněž dodá pořadatel.