web Litovel HS 2019

 Účast : dle presenční listiny

 1. M. Kolka omluvil J. Hence, který se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit jednání a přivítal členy rady na jednání.

Vyhodnocení MČR PS 2019

 1. M. Kolka informoval členy rady, že na mistrovství v sobotu i v neděli zbylo více jak 80 nevyzvednutých snídaní od závodníků. Dále navrhl členům rady dvě možnosti řešení, za 1. zrušit závodníkům snídaně z naší strany úplně nebo za 2. jim navýšit příspěvek na stravu ať se zařídí kdo jak potřebuje.
 2. T. Lefner souhlasil s M. Kolkou, že je zbytečné platit snídaně, které si nikdo nevyzvedne.

Členové rady se přiklání k řešení navýšit závodním družstvům příspěvek na stravu.

 1. M. Hartmanová upozornila na problémy s chováním opilých závodníků na kolejích, kde v letošním roce bylo několik škodných událostí.
 2. T. Lefner společně s P. Marschalem připomněli, že za takovéto chování by měli být závodníci vyloučeni ze soutěže.

Rada se shodla, že je nutné, aby na kolejích byla večer buď hlídka policie, nebo aspoň několik členů z technické členy, kteří situaci uklidní a případně si zapíší jména pro vyloučení jednotlivce či družstva ze soutěže.

Vyhodnocení MS 2019

 • T. Lefner poukázal na nevhodné chování našich závodníků na MS
 • Rada se usnesla, že za takovéto chování by měl být nějaký postih
 • Dále členové rady rozhodli, že je potřeba umístit na web www.dh.cz odkaz na internetové stránky federace.

MČR CTIF 2019

 1. M. Hartmanová oznámila členům rady, že letos budeme v rámci mistrovství v klasických disciplínách CTIF vyhlašovat i výsledky Litovel ligy CTIF za rok 2019. Dále informovala, že máme přihlášených 10 družstev, z toho je jedno zahraniční za Slovenska.
 2. M. Kolka doplnil, že se omluvila 2 družstva z Německa a ostatní zahraniční družstva bohužel vůbec neodpověděla.

Kvalifikace na Hasičskou Olympiádu 2021

Rada se shodla, že kritéria pro kvalifikaci je potřeba vydat do konce tohoto roku.

Seminář rozhodčích CTIF

 • M. Hartmanová sdělila radě, že seminář je naplánován na únor 2020, ale přesnější termín bude znám až podle možností školitelů.
 • Rada pověřila T. Lefenera aby na seminář pozval jako školitele pány Kammerera a Hellwegera.

Český Pohár 2020

Možná místa pro Český pohár 2020 – budu potvrzeno v lednu 2020

- Ostrava

- Praha

- Třebíč

- Kamenec

- Borovany

 

Příští jednání rady ÚORHS bude 26. 11. 2019

Zapsal Michal Kolka

ZÁPIS JEDNÁNÍ KE STAŽENÍ