ZÁZNAM KE STAŽENÍ

 

Účast : Ivan Kraus, Martina Hartmanová, Jana Kovaříková, Milan Novák, František Dlesk, František Kotrc, Martin Spilka, Vladimír Gába, Jaroslav Křen, Martin Lipár, Roman Mácha, Lukáš Novák, Libor Mrozowski, Jiří Čech, Petr Šváb a Michal Kolka

Program:

  • Vyhodnocení MČR PS 2022
  • Rozhodčí instruktoři PS
  • Český Pohár
  • Směrnice hasičských soutěží
  • Trenérské kurzy

I. Kraus přivítal členy ÚORHS a odborné konzultanty na jednání

Vyhodnocení MČR PS 2022

Na MČR dodat člověka, který by byl u mašin, někdo kdo s nimi umí a byl by jak na tréninku, tak u samostatného závodu.

Zajistit v dostatečné míře pitný režim pro sportovce a rozhodčí.

Nevhodné chování a rušení nočního klidu v ubytovacích prostorech pro družstva má za následek, že v příštím roce již nebudeme zajišťovat ubytování pro družstva.

Na základě videa zveřejněného na sociálních sítích, vedoucí jednoho z družstev, které se zúčastnilo MČR v požárním sportu upozornil na možné pochybení rozhodčího při hodnocení štafety na třetím úseku při odpojování proudnice. Členové ÚORHS prošli video záběry, které z běhu dané štafety mají. ÚORHS navrhuje do příštích let přidat rozhodčího na odpojovacímu území, takže bude jeden rozhodčí mít na starost začátek odpojovacího území a druhý bude mít na starost konec odpojovacího území na štafetách.

Radě byl doručen písemný návrh na úpravu pravidel PS - Dotaz na úpravu pravidel od pana Nolče

1. Návrh na změnu Pravidla 27 Hodnocení výkonů, Pravidel PS, odstavec (3)

- Členové rady nedoporučují změnu v hodnocení

2. Návrh na navrácení účasti závodníků a závodnic – jednotlivců na 100m s překážkami zpět na MČR, v rámci konání MČR v PS družstev

- Od roku 2022 je nastaven model oddělených MČR (družstva, jednotlivci) podobně jako u jiných sportů. ÚORHS doporučuje model zachovat a neslučovat dohromady.

3. Návrh na doplnění videozařízení na 3. úseku štafety v místě prodloužení čáry pásma odpojení

- Doporučení ÚORHS: Na úseku odpojení proudnice umístit dalšího rozhodčího, budoou tedy 2 rozhodčí na odpojovací území, jeden na začátku a druhý na konci.

Rozhodčí instruktoři PS

M. Kolka informoval členy rady, že je vyhlášený jeden kurz pro nové rozhodčí instruktory PS v termínu 18. – 20. 11. 2022 a jeden kurz na obnovu kvalifikace rozhodčí instruktor PS v termínu      28. 10. 2022. Jelikož je o kurz pro nové rozhodčí instruktory velký zájem, bude po novém roce vyhlášen další kurz.

Český pohár 2023

Členové rady se shodli, že v příštích letech nesmí být MČR v běhu na 100m s překážkami společně s Českým pohárem, taková akce jako je MČR pak ztrácí na své atraktivitě.

V roce 2023 bude pravděpodobně 5 kol českého poháru.

Úkol pro P. Švába zjistit do příštího jednání konání jednotlivých kol ČP.

Směrnice hasičských soutěží

I. Kraus informoval členy rady, že na směrnici bude pracovat menší skupina lidí složená z členů ÚORHS ve složení:

Ivan Kraus

Tomáš Lefner

Libor Mrozowski

Michal Kolka

Roman Mácha

Lukáš Novák

Toto složení se bude scházet nad rámec jednání ÚORHS a jednat o nové Směrnici hasičských soutěží.

Trenérský kurz

M. Kolka informoval členy ÚORHS o spolupráci se Sdružením sportovních svazů a FTVS UK při organizaci obecné části trenérských kurzů. Konzultantem za SSS je Ondřej Ertl a za SH ČMS Bc. Lucie Pohanková. Půjde o on line variantu vzdělávání. Praktickou část dál bude organizovat SH ČMS s garancí Jakuba Paulíčka.

Příští jednání bude 1. 11. 2022 v Praze

 

Zapsal Michal Kolka