ZÁZNAM KE STAŽENÍ

 

Přítomni: Ivan Kraus, Martin Spilka, Tomáš Lefner, František Dlesk, František Kotrc, Jana Kovaříková, Pavel Marschal, Martina Hartmanová, Jaroslav Křen, Jakub Paulíček, Milan Novák, Jiří Čech, Petr Šváb, Vladimír Gába, Václav Vaněk a Michal Kolka

Program:

  1. Zahájení
  2. Vyhodnocení MČR PS
  3. Rozhodčí Instruktoři PS
  4. Český pohár 2023
  5. Trenérské kurzy
  6. MČR CTIF
  7. Dotaz od VV SH ČMS

I. Kraus přivítal členy ÚORHS na jednání.

 

Vyhodnocení MČR PS

Vedoucí rady stručně zhodnotil průběh MČR a poděkoval za práci těm členům rady, kteří byli na mistrovství přítomni:

- prezence proběhla bez zásadních nedostatků, pro další roky je však vhodné znovu obnovit časový harmonogram presence;

- dopingové zkoušky proběhly podle plánu, s komisaři z Antidopingového výboru ČR byla tradičně dobrá spolupráce a nyní už jen čekáme na vyhodnocení odebraných vzorků;

- na MČR byly poprvé použity stroje FOX 4, osvědčila se přítomnost technika PB, díky které se drobné technické záležitosti vyřešili ihned na místě. I pro nadcházející ročníky mistrovství je přítomnost technika na místě nezbytná;

- ÚORM navrhuje projednat znovu otázku samostatného MČR PS - běh jednotlivců na 100m s překážkami x součást MČR družstev mužů a žen;

MČR PS 2024 se bude konat v Olomouckém kraji.

 

Rozhodčí instruktoři PS

P. Marschal informoval členy rady, že v průběhu října proběhnou dva kurzy pro rozhodčí instruktory požárního sportu:

14. října 2023 v Přibyslavi obnova kvalifikace RI

27. – 29. října 2023 v Přibyslavi kurz pro získání kvalifikace RI

Přihlašování přes www.dh.cz

 

Český pohár 2023

P. Šváb seznámil členy rady s počty přihlášených závodníků v Českém poháru v roce 2023. Je potěšující, že se zvyšuje zájem mladých sportovců, oproti loňskému ročníku přibylo závodníků zejména v kategorii středního dorostu. Bohužel se mírně snížil počet v kategoriích mužů a žen.

 

Trenérské kurzy

J. Paulíček společně s M. Kolkou sdělili členům rady, že již mají z krajů k dispozici jména školitelů, kteří mají kvalifikaci trenéra a ujmou se proškolení praktické části kurzu Trenér PS ve svém kraji. Společný seminář těchto školitelů proběhne dne 14.10.2023.

O konání budou všichni účastníci informováni emailem nejpozději do 13.09.2023.

ÚORHS děkuje všem KSH za aktivní přístup v otázce školení trenérů. 

 

MČR CTIF

Bylo projednáno a schváleno OZ MČR, budou doplněna jména rozhodčích disciplín. Využito bude zahraničních rozhodčích, kteří byli pozváni na MČR a potvrdili účast. Tato spolupráce umožní prohloubení zkušeností v oblasti rozhodování v disciplínách CTIF (muži, ženy).

M. Kolka dále informoval, že v roce 2022 se MČR účastnila zahraniční družstva: 1 x Polsko, 2 x Slovensko, oproti tomu v roce 2023 je již potvrzena účast: 4 x Polsko, 2 x Slovensko, 2 x Slovinsko. Poděkoval T. Lefnerovi za zprostředkování kontaktů.

 

MČR v běhu na 100 m s překážkami

Rada znovu projednala otázku samostatného MČR PS – běh na 100 m s překážkami. Na základě vyhodnocení proběhlých ročníků, ÚORHS navrhuje nepokračovat v roce 2024 v samostatné soutěži a využít opět kvalifikační model s tím, že bude určen počet kvalifikujících se a nebudou doplňováni náhradníci. Rovněž je nutné nastavit striktní termín pro potvrzení účasti.

Příští jednání proběhne 9. 11. 2023

Zápis provedl Michal Kolka