kategorie – dorost, ženy, muži
prezence: do 8,00 dorky a ženy / do 10,30 dorci / do 11,30 muži
trénink: od 8,00 – kategorie dorky a ženy
start: 8,45 kategorie ml. dorky, stř.dorky a ženy – následně dorci ‐ muži

 

PROPOZICE