web Litovel HS 2019

MINISTERSTVO VNITRA

 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414


Praha 13. ledna 2006
Čj. PO-147/IZS-2006

Používání přetlakového ventilu v soutěžích v požárním sportu

Vyřizuje: kpt. Pavel Pečený, tel. 974819803, e-mail: >Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V souladu s pravidlem 48 odst. 4 Pravidel požárního sportu (dále jen "Pravidla"), vydanými Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 9/2004 a v zájmu zvýšení bezpečnosti soutěžících, stanovilo MV-generální ředitelství HZS ČR dopisem pod č.j. PO-1827/IZS-2004 ze dne 25. května 2004 povinné používání přetlakového ventilu v disciplíně požární útok od 1. května 2006 ve všech soutěžích v požárním sportu s výjimkou soutěží mezinárodních. Tuto povinnost připomínáme z důvodu dotazů ze strany pořadatelů soutěží připravovaných na rok 2006.

Současně Vás žádáme, abyste u pořadatelů, zejména postupových kol soutěží v požárním sportu, doporučovali provedení disciplíny požární útok nejenom s jednotným přetlakovým ventilem, ale i jednotnou přenosnou motorovou stříkačkou.

Náměstek generálního ředitele HZS ČR
plk. Ing. Václav Muchna v.r.

Otázky a odpovědi:

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

 

Kancelář sdružení
Římská 45, 121 07 Praha 2


VYŘIZUJE/LINKA: Aulický/504
V PRAZE DNE: 15.2.2006

Vážený pan
Plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška
Ředitel odboru IZS a výkonu služby
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69
Praha 414
148 01

Věc: používání přetlakového ventilu v soutěžích v požárním sportu

Vážený pane,

Dne 3.2. 2006 jsem na naší ÚORV z rukou Ing. Hradila obdržel dopis Čj. PO-147/IZS-2006 o používání přetlakového ventilu v soutěžích v požárním sportu. Jelikož přetlakový ventil, který je pro požární sport vyroben dle dopisu PO-1827/IZS-2004 a jeho přílohy, pro naše organizační jednotky pořádající soutěže v požárním sportu příliš nákladný máme na Vás několik dotazů:

  • dle sdělení p. Pečeného pravidla nevylučují použití ani stávajících přetlakových ventilů, bude-li zajištěna aretace nastavených hodnot po dobu soutěže. Jakých hodnot a jakých typů přetlakových ventilů se to týká?
  • když použijeme stávající přetlakový ventil, který bude nastaven na určené hodnoty bude nám uznán případný národní rekord v disciplíně PÚ?
  • co se stane nebudou-li organizační jednotky přetlakový ventil používat a tuto skutečnost uvedou v propozicích soutěže jako místní úpravu?
  • musíme používat přetlakový ventil i když použijeme na soutěži jednotnou přenosnou motorovou stříkačku, která je schválena k používání a má menší stanovený pracovní tlak než je nastaven na přetlakovém ventilu?

Velice Vám děkujeme za odpověď a jsme s pozdravem

Jan Aulický 
Ředitel Kanceláře SH ČMS

 

MINISTERSTVO VNITRA

 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414


K čj. PO-147/IZS-2006

Praha 23. února 2006
Počet listů: 1

Vážený pan
Jan Aulický
ředitel Kanceláře Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45
121 07 Praha 2

Používání přetlakového ventilu v soutěžích v požárním sportu
Vyřizuje: kpt. Pavel Pečený, tel. 974819803, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Dopisem ze dne 12.2.2006 jste požádal ředitele odboru IZS a výkonu služby MV- generálního ředitelství HZS ČR o odpověď na několik dotazů týkajících se používání přetlakového ventilu v požárním sportu. K těmto dotazům sdělujeme:

  • Přetlakový ventil se nastavuje na hodnotu 1,2 MPa. Tato hodnota nastavení je uvedena v pravidle 47 pravidel požárního sportu, vydaných Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 9/2004 ( dále jen ,,Pravidla") a týká se všech přetlakových ventilů, které je možné podle pravidel 47 a 48 Pravidel na soutěžích v požárním sportu používat.
  • Bude-li použit jakýkoli přetlakový ventil v souladu s Pravidly a budou splněny všechny další podmínky stanovené Pravidly pro provedení disciplíny požární útok, bude uznán i případný národní rekord.
  • Použití přetlakového ventilu bylo MV-generálním ředitelstvím HZS ČR stanoveno ve všech soutěžích požárního sportu od 1.5. 2006. Použití přetlakového ventilu se netýká jen mezinárodních soutěží. Pokud pořadatel v propozicích soutěže stanoví, že přetlakový ventil nebude v soutěži používán, ponese případná bezpečnostní rizika. Taková soutěž nebude prováděna v souladu s Pravidly a nebude tudíž uznán ani případný národní rekord.
  • Přetlakový ventil je stanoven i v případě používání jen jedné přenosné motorové stříkačky. Technické podmínky pro požární čerpadla stanovují jejich nejvyšší tlak v rozmezí hodnot 1,2 až 1,6 MPa. Požární čerpadlo, které tyto hodnoty nesplňuje, proto nemůže být schváleno k používání v požární ochraně a tudíž ani při požárním sportu.

plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška
ředitel odboru IZS a výkonu služby