web Litovel HS 2019

Na základě usnesení komise požárního sportu při MV - GŘ HZS ČR, která na svém jednání dne 5. 10. 2015 schválila změnu Pravidel požárního sportu v pravidle 47 odst. 12 a pravidle 48 odst. 3, schválil VV SH ČMS dne 26. 11. 2015  dodatek se změnou Směrnice hasičských sportovních  soutěží pro muže a ženy  v pravidle  47 odst. 12 a pravidle 48 odst. 3.

DODATEK SHS