web Litovel HS 2019

Článek 18 (Směrnice hasičských sportovních osutěží)

Výkonnostní třídy

1) Soutěžící, kteří na soutěžích II. kola, Mistrovství nebo dalších soutěžích označených v kalendáři hlavních sportovních soutěží dosáhnou v disciplíně běh na 100 m s překážkami nebo výstup do 4. podlaží cvičné věže stanovené výkonnostní limity, získávají příslušné výkonnostní třídy.

2) Pro jednotlivé výkonnostní třídy se stanovují tyto výkonnostní limity:

muži 100 m s překážkami výstup do 4. podlaží cvičné věže
  (s) (s)
III. výkonnostní třída 18,9 17,1
II. výkonnostní třída 18,2 16,3
I. výkonnostní třída 17,5 15,5

 

ženy 100 m s překážkami
  (s)
III. výkonnostní třída 20
II. výkonnostní třída 19,3
I. výkonnostní třída 18,8

 

3) Vydání potvrzení o získání příslušné výkonnostní třídy v požárním sportu a evidenci o tom organizuje ÚORHS prostřednictvím Kanceláře SH ČMS. Podkladem pro vydání tohoto potvrzení je výsledková listina vydaná pořadatelem soutěže.Vzor potvrzení o získání výkonnostní třídy v požárním sportu je uveden v příloze č. 4.

Výkonnostní třídy - muži

Výkonnostní třídy - ženy