PRAVIDLA POŽÁRNÍHO SPORTU, 26. 3. 2018

TECHNICKÁ PŘÍLOHA PRAVIDEL POŽÁRNÍHO SPORTU

Dne 13. března 2018 se na svém jendání Ústřední odborná rada hasičských soutěžívěnovala také novým pravidlům požárního sportu. A doporučila, vzhledem k vývoji v oblasti hasičského sportu, kompletní přepracování Směrnice hasičských soutěží s ohledem jak na požární sport, tak i další odvětví hasičského sportu (TFA, klasické disciplíny CTIF). Aktualizovaná směrnice by měla být připravena na podzim roku 2018. ÚORHS připravila Vzorové propozice pro postupová kola soutěží v požárním sportu pro rok 2018, které 22. 3. výkonný výbor SH ČMS projednal a schválil. 

  
Ve vzorových propozicích se promítají zejména technické pasáže pravidel požárního sportu. V platnosti však zůstává používání okna pro první úsek štafety 4 x 100 m ženy i přenos PHP na 4. úsecích štafet. Technické úpravy dalšího nářadí jsou z velké části pro závodníky zjednodušující. Tedy, použije-li závodník stejný materiál jako v roce 2017, vyhoví i současným pravidlům, s výjimkou dílu nastavovacího žebříku při štafetě 4 x 100 metrů.