Zveřejňujeme aktualizované opatření Vlády ČR – Ministerstva zdravotnictví, které bylo schválené dne 17. 4. 2020 s účinností od 20. 4. 2020 – je zde popis možných venkovních sportovních aktivit. 

Připojujeme shrnující závěry Sdružení sprotovních svazů a právní výklad legislativního odboru ČUS.

Závěry:

1. Trvá nadále zákaz sportování na vnitřních sportovištích.

2. Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze pouze za současného splnění stanovených podmínek.

3. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro venkovní sportoviště. V parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech je výjimka potvrzena zatím jen ústně a je třeba vyčkat na oficiální výkladové stanovisko Národní sportovní agentury.

4. V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit zvýšená hygienická opatření, dodržet přítomnost max. 2 osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest. Obdobný režim lze stanovit i pro ostatní vnitřní prostory sportoviště (šatny, umývárny), avšak za naprostého vyloučení případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště.

AKTUALIZOVANÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR - SPORTOVNÍ AKTIVITY