Mezinárodní komise vedoucích mládeže států CTIF – videokonference

datum: úterý 5. 5. 2020

čas: od 19:00 hod. do 21:30  hod.

účast: 23 členů ze 13 států

 • přítomné státy: Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Švýcarsko, Velká Británie

 

témata:

 1. Sympozium 2020 v Chorvatsku
 2. Olympiáda 2021 ve Slovinsku
 3. školení rozhodčích podzim 2020 v Linzi
 4. další zasedání komise na podzim 2020 v Minsku
 5. informace z národů

 

ad 1) Sympozium 2020 v Chorvatsku – mělo se uskutečnit v květnu 2020

 • vše bylo připraveno, ale za těchto podmínek pandemie se realizovat nedá
 • poděkování Chorvatsku za přípravy
 • žádný náhradní termín v roce 2020 nebude

ad 2) Olympiáda 2021 ve Slovinsku

 • je to velké výzva vzhledem k situaci, ve které se nyní nacházíme
 • organizace celé akce bude velmi náročná vzhledem k hygienickým podmínkám
 • v řadě států nemohla a nemůže proběhnout řádná kvalifikace
 • v roce 2021 nás bude pandemie omezovat také, bude se muset řídit hygienickými podmínkami daného států … odstupy, dezinfekce, roušky
 • všem státům byly položeny dvě otázky
  • 1) Jsou státy schopné zvládnout kvalifikace a účastnit se Olympiády v roce 2021?
  • 2) Pokud bude posunuta Olympiáda na rok 2022, kdy uskutečnit olympiádu další … 2023 nebo až 2024?

odpovědi:

  • Bulharsko – stiháme, olympiáda 2021
  • Německo – posunout na rok 2022
  • Velká Británie – posunout na rok 2022
  • Švýcarsko – jsou pro nás přijatelné obě varianty  2021 nebo 2022
  • Polsko
   • pokud během května povolí představitelé státu uskutečnit kvalifikaci, tak by se dalo mluvit o roce 2021
   • spíše se ale přiklání k posunutí na rok 2022
   • pokud bude olympiáda v roce 2022, tak další až v roce 2024
  • Francie – v roce 2021, ale nebrání se ani roku 2022
  • Lucembursko – je jim jedno v jakém roce se uskuteční – 2021 nebo 2022
  • Rakousko – obě varianty jsou možné
  • Česká republika
   • Kvalifikaci schválil ČNV CTIF na podzim 2020, jsme pro rok 2021, ale potřebujeme vyjádření CTIF co nejdříve, abychom mohli kvalifikaci vyhlásit
   • pokud dojde k posunu na rok 2022, tak další v roce 2023
  • Finsko – posunout na rok 2022, zachovat dvouletý odstup a tím pádem další v roce 2024
  • Portugalsko – posunout na rok 2022, další v roce 2023
  • Itálie – posunout na rok 2022, další v roce 2023
  • Rusko – nemůže se vyjádřit, neboť nemá souhlas svazu
  • Alfred Deschberger
   • je nutné se položit několik otázek
    • není protilátka, není očkování
    • pošlou rodiče v roce 2021 děti do zahraničí?
   • Pokud posuneme na rok 2022 – věkové kategorie ?!

závěr

 • polovina pro 2021 x polovina pro 2022 – je to velmi těžké rozhodnutí pro Slovinsko, nutná konzultace s Komisí sportu (dospělí)
 • Kuinke – nevím ani já sám co je lepší, kam se situace v daném problematice posune
 • rozhodnutí padne začátkem června 2020

 

ad 3) školení rozhodčích podzim 2020 v Linzi

 • proběhne v termínu 16. – 18. 10. 2020
 • může být posunuto dle aktuální situace
 • záleží na rozhodnutí vlády
 • rozhodnutí padne na přelomu července a srpna

ad 4) další zasedání komise na podzim 2020 v Minsku

 • mělo by proběhnout 29. 10. – 1. 11. 2020 v Bělorusku v Minsku
 • bylo projednáno před pandemií, aktuálně nepotvrzeno ani nevyvráceno
 • je možné, že se uskuteční ještě jedna videokonference začátkem léta, kde se vyhodnotí aktuální dění v Evropě

 

ad 5) informace z národů

 • Kuinke
  • navrhuje vytvořit fotokoláže všech států a umístit na stránky popř. další využití (výstavy apod.)
  • každý stát bude má za úkol zaslat hotovu koláž nebo fotografie z dnešní doby, jak mladí hasiči pomáhají v této nelehké době
  • smysl - poděkování, poselství
  • téma – JSME V TOM SPOLEČNĚ

Všichni účastníci poděkovaly za dnešní jednání a popřály všem ostatním hodně sil a pevné zdraví.

ZÁPIS - KE STAŽENÍ