Na základě závěrů mimořádného jednání Výkonného výboru OSH Jablonec nad Nisou dne  22. 9. 2020 se Jablonecká hala Mladých hasičů, Jablonecká hala dorostu a Jablonecká hala 2020 neuskuteční ani v náhradním termínu.

K tomuto rozhodnutí byli organizátoři nuceni přistoupit z důvodu velice nepříznivého vývoje ve společnosti v souvislosti s výskytem onemocnění Covid 19.