Milí příznivci hasičského sportu, 
 
vláda ČR rozhodla na svém včerejším zasedání o nastavení podmínek pro umožnění organizovaného sportu. Ministr zdravotnictví informoval o uvolnění v počtu sportujících na šest dvojic sportujících na venkovním (otevřeném) sportovišti s rozestupy (10 metrů), a to bez podmínky ochrany dýchacích cest i negativního výsledku antigenního testu.
Ministerstvo zdravotnictví však dosud nevydalo žádný oficiální dokument s přesným zněním prezentovaných podmínek pro sportování. Dle vyjádření ministra zdravotnictví připraví ministerstvo pouze pomocný výklad k již vydanému mimořádnému opatření, dosud však zveřejněn není. Odkaz na mimořádné opatření ZDE 
Po zveřejněni oficiálního výkladu Ministerstva zdravotnictví bude NSA (Národní sportovní agenturou) neprodleně připraveno výkladové stanovisko. K prodlení mezi zveřejněním podmínek a zhotovením výkladového stanoviska může dojít z důvodu nezbytných konzultací s ministerstvem zdravotnictví o případných nejasnostech.
 
Prosíme o trpělivost a děkujeme za pochopení
 
zdroj: zpráva z NSA (zkráceno)