Hasičský záchraný sbor Středočeského kraje

ve spolupráci

se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska

Sportovním klubem HZS Středočeského kraje

Okresním sdružením hasičů v Příbrami

si vás dovolují pozvat na

Halovou soutěž ve výstupu na cvičnou věž

dne 3. března 2018

místo konání: HZS Středočeského kraje, ÚO Příbram

PROPOZICE A PŘIHLÁŠKA