V neděli 28. dubna 2019 se na městském sportovišti ve Zlivi konal již 3. ročník Zlivské stovky.  Své síly přijelo letos poměřit na 170 závodníků z celé České republiky. Ráno závodníky uvítal ve Zlivi starosta města MgA. Bc. Petr Ferebauer a popřál jim mnoho úspěchů. V průběhu dopoledne závodily dorostenky a ženy, které následně vystřídali mladší a střední dorostenci. Celý závod pak završili muži a starší dorostenci. Ceny vítězům odpoledne předal starosta sboru pan Jan Šanda. I přes nepříznivou předpověď počasí závodníkům nakonec přálo štěstí a vysvitlo i sluníčko. Celá akce proběhla za finanční podpory Města Zliv, Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., ČEVAK a. s. a skupiny ČEZ.

VÝSLEDKY