PROPOZICE

 

Časový rozpis soutěže:


do 8:30 prezence soutěžících
8:45 nástup
9:00 zahájení tréninků
9:15 zahájení soutěže v pořadí kategoriií – dorostenky,ženy,dorostenci,muži
před každou kategorií proběhne 15 minutový trénink