Všem příznivcům požárního sportu,

dovolujeme si vám zaslat informaci k novým pravidlům požárního sportu. V pátek 16. února 2018 vydalo Generální ředitelství HZS ČR nová pravidla požárního sportu.

Všichni sportující dobrovolní hasiči jsou jistě zvědaví, jak tyto změny bude reflektovat SH ČMS v nadcházející sportovní sezóně.

V úterý 13. března 2018 rozhodla Ústřední odborná rada hasičských soutěží na svém jednání, že pro vydání komplexní aktualizované Směrnice hasičských sportovních soutěží pro tuto sezónu není dostatek času. Důvodem je skutečnost, že nová Směrnice by již měla obsahovat pravidla všech sportů a nejen sportu požárního. Nová směrnice bude tedy připravena do podzimu 2018 tak, aby sbory dobrovolných hasičů měly dostatek času pro přípravu na další sezónu.

Pro letošní rok jsou připraveny vzorové propozice pro postupová kola v požárním sportu, které budou z velké části implementovat nová pravidla požárního sportu. Propozice vycházejí v části I. ze stávající Směrnice a v části II. přebírají nová pravidla požárního sportu s několika upřesněními, mezi která patří zejména používání okna na 1. úseku štafety žen a  přenášení PHP na 4. úseku štafety kategorie mužů i žen. Tyto vzorové propozice bude projednávat výkonný výbor SH ČMS dne 22. března 2018. Pokud budou schváleny, obratem vám je zašleme.