Dne 16. března 2019 proběhla druhá, závěrečná, část Kurzu pro trenéry požárního sportu III. třídy. Probíhal v Ostravě v atletickém tunelu, atletické hale a na věži na stanici Ostrava-Poruba. Nově kvalifikaci získalo 47 trenérů a rozšířili tím řady Trenérů III. třídy v požárním sportu.

Nutno dodat, že v dubnu 2016 Komise pro akreditaci vzdělávacích zařízení Ministerstva vnitra školství, mládeže a tělovýchovy ČR schválila žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a zařadila odbornost Trenér požárního sportu do Přehledu odborností a akreditací.