Účast v soutěžích požárního sportu družstev mužů a žen SDH

1)   Soutěží v požárním sportu se mohou zúčastnit družstva:

Soutěží v požárním sportu se mohou zúčastnit soutěžící či družstva:

  1. na základě splnění podmínek uvedených v Metodickém pokynu k zabezpečení soutěží v požárním sportu SH ČMS (dále jen „metodický pokyn, příloha č. 1) a propozicích příslušné soutěže:

aa) účast v okresním kole:

vítěz okrskového kola (SDH) sestaví pro okresní kolo družstvo ze závodníků, kteří jsou členy SH ČMS v působnosti příslušného OSH a mají trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí družstva u prezence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušnéh OSH, musí se při prezenci prokázat přestupem schváleným ÚORHS SH ČMS. V družstvu mohou startovat maximálně 3 závodníci s trvalým pobytem mimo působnost daného OSH. Do tohoto počtu se nepočítají členové přihlašovatele - SDH s trvalým pobytem mimo příslušného OSH, s délkou členství v takovém SDH minimálně 3 roky.

 

ab) účast v krajském kole:

vítěz okresního kola (SDH) sestaví pro krajské kolo družstvo ze závodníků, kteří jsou členy v působnosti příslušného OSH a mají trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí družstva u prezence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH, musí se při prezenci prokázat přestupem schváleným ÚORHS SH ČMS. V družstvu mohou startovat maximálně 3 závodníci s trvalým pobytem mimo působnost daného OSH. Do tohoto počtu se nepočítají členové přihlašovatele - SDH s trvalým pobytem mimo příslušného OSH, s délkou členství v takovém SDH minimálně 3 roky.

ac)  účast v republikovém kole:

vítěz krajského kola (SDH) sestaví pro republikové kolo družstvo ze závodníků, kteří jsou členy v působnosti příslušného KSH a mají trvalé bydliště v působnosti příslušného KSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí družstva u prezence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného KSH, musí se při prezenci prokázat přestupem schváleným ÚORHS SH ČMS. V družstvu mohou startovat maximálně 3 závodníci s trvalým pobytem mimo působnost daného KSH. Do tohoto počtu se nepočítají členové přihlašovatele - SDH s trvalým pobytem mimo příslušného KSH, s délkou členství v takovém SDH minimálně 3 roky.

 

Přestupy

Má-li závodník - člen SDH zájem o přestup, je povinen pro příslušný rok postupových soutěží vyplnit žádost o přestup.

Žádost o přestup musí vyplnit i tehdy, pokud je členem SDH, za které chce soutěžit, ale jeho trvalé bydliště je mimo oblast působnosti příslušného OSH, KSH které chce reprezentovat. V tomto případě bude v oznámení o přestupu v kolonce „Jsem členem SDH v“ i v kolonce „Žádám o přestup do SDH“ název stejného SDH, jehož je závodník členem. Žádost o přestup se nepodává, je – li závodník již minimálně 3 roky nepřetržitě členem v evidenci členů příslušného SDH.

Při žádosti o přestup postupuje závodník takto:

  1. vyplní žádost o přestup;
  2. správně vyplněnou a potvrzenou žádost o přestup předloží v jednom vyhotovení nejpozději do konce března 2024 na adresu ÚORHS SH ČMS Římská 45, PSČ 120 00, Praha 2, nebo zašle mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.;
  3. ÚORHS SH ČMS zveřejní na webových stránkách SH (dh.cz) do 14. dubna příslušného roku schválené přestupy závodníků. Tyto schválené přestupy jsou jediným a právoplatným dokladem pro pořadatele a soutěžící. Pořadatel postupové soutěže a závodníci si pro svou potřebu mohou zkontrolovat přestupy, které se týkají příslušného kola v PS družstev SDH, v případě nesrovnalostí ve zveřejněném seznamu se mohou závodníci proti němu písemně odvolat nebo emailem na adresu Kanceláře SH ČMS nejpozději do 21. 4. běžného roku;
  4. přestup je platný pro příslušný rok v postupových soutěžích;
  5. v jednom kalendářním roce lze přestoupit pouze jednou;
  6. schválený přestup do konkrétního SDH v oblasti mimo trvalé bydliště závodníka umožňuje závodníkovi startovat za tuto oblast ve všech postupových kolech, pokud bude vybrán postupujícím SDH, které bude reprezentovat daný okrsek, okres či kraj;
  7. pokud závodník přestoupí do oblasti mimo své trvalé bydliště, nemůže již startovat za svůj okrsek, okres ani kraj ve svém trvalém bydlišti;
  8. neoprávněný start závodníka v daném SDH bude řešen jako nesportovní chování. V případě porušení přestupu, budou výsledky příslušného SDH, které neoprávněný start v příslušné postupové soutěži potvrdilo, anulovány. Se sborem a závodníkem bude dle závažnosti dále zahájeno disciplinární řízení.

 

METODICKÝ POKYN

 

FORMULÁŘ PRO PŘESTUP