V úterý 6. června 2023 došlo na akademické půdě Českého vysokého učení technického v Praze k podpisu memoranda o dlouhodobé spolupráci mezi Sdružením sportovních svazů České republiky, z.s. (dále jen Sdružení) a Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen ČVUT).

Oba partneři, za ČVUT rektor doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. a za Sdružení JUDr. Ing. Zdeněk Ertl, stvrdili svými podpisy vzájemnou spolupráci a koordinaci bodů vytyčených v memorandu.

Hlavní cíle memoranda jsou:

  1. Vytvářet předpoklady a podmínky pro větší informovanost veřejnosti o dění ve sportovním prostředí, a to především na univerzitní a akademické úrovni.
  2. Přirozeně propojovat akademický, profesionální a amatérský sport, vrcholné sportovní výkony s každodenní sportovní aktivitou organizované i neorganizované veřejnosti.
  3. Propagovat a podporovat zdravý životní styl a sportovní volnočasové aktivity i přípravu občanů, zejména dětí a mládeže, na zvládání potenciálních krizových situací.
  4. Vytvářet nabídky pro sportovní vyžití pro vysokoškolské studenty a akademické sportovce.
  5. Přispívat ke zviditelnění vysokoškolských lig, akademického sportu a sportovních akcí pořádaných vysokými školami, vysokoškolskými sportovními kluby či dalšími subjekty působícími na poli vysokoškolského sportu.
  6. Spolupracovat na vytváření podmínek pro dlouhodobou a koncepční sportovní činnost.

Více informací v článku:

ODKAZ NA ČLÁNEK