Víkendový kurz nováčků, který se uskutečnil 27. až 28. 10. pro získání kvalifikace rozhodčí instruktor požárního sportu má 20 nových absolventů.  Tento kurs se koná jedenkrát za rok pod vedením dlouholetých trenérů Pavla Marschala, Romana Máchy a kpt. Bc. Zdeňka Ondráčka. Obsahem kurzu jsou instrukce k posuzování disciplín požárního sportu, národních rekordů, legislativa nebo zpracování výsledků. Absolvent může školit a zkoušet rozhodčí požárního sportu a  rozhodovat na všech stupních soutěží PS na všech soutěžích v ČR.