Při požárních útocích v kategorii žen na Mistrovství ČR v požárním sportu 2017 hned tři družstva předvedla skvělé výkony, které dosaženým časem překonaly  hodnotu národního rekordu. Komárovice (23,92), Dolní Měcholupy (23,38) a Chválenice (23,16).

Národní rekordy eviduje Generální ředitelství HZS ČR. Podmínky pro uznání národních rekordů vychází z pravidel požárního sportu vydaných GŘ HZS ČR. Oproti tomu soutěže dobrovolných hasičů v požárním sportu se řídí Směrnicemi sportovních hasičských soutěží. Tyto dva dokumenty nejsou ve všech bodech úplně totožné.

K dosaženým výkonům gratulujeme!!!!

Vysvětlení:

  • Podle pravidla 47, bodu 10 Směrnic hasičských soutěží je možno použít pojistky proti rozpojení hadic na všech pevných spojkách (tlakových i pevných) B i C.
  • V případě použití jiných pojistek (tedy těch, které jsou schváleny v dodatku směrnic), ale zároveň nevyhovujících technickým podmínkám, nemůže být uznán národní rekord, ale jen rekord SH ČMS. Podobná situace nastává, je-li použit nástavec na savici.
  • Bod 7c, na který se směrnice odvolávají, odkazuje na technické podmínky pro pořízení věcného prostředku požární ochrany TP-TS/02-2008.
  • Z technické specifikace tlakové pevné spojky (katalogový list) je zřejmé, že tento se týká jen spojky B 75mm a ne spojek C.